Disclaimer

PRIVACYVERKLARING

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Persoonsgegevens

Wij maken onderscheid tussen actief en passief verstrekte gegevens. Passief verstrekte gegevens zijn gegevens die u aan beheerders van websites verstrekt zonder dat u zich daar misschien bewust van bent. Wanneer u bijvoorbeeld deze website bezoekt, registreren we een aantal technische gegevens zoals het IP-adres van uw computer, het besturingssysteem dat u gebruikt, de internet browser waarmee u surft en in sommige gevallen de laatste internetpagina die u hebt bezocht.

Wij verzamelen en verwerken daarnaast gegevens die u actief aan ons verstrekt zoals bijvoorbeeld uw voor- en achternaam, e-mailadres en telefoonnummer.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Wij behandelen Persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. Persoonsgegevens worden verzameld bij het contact opnemen via de Website en bij het abonneren op de nieuwsbrieven. Deze gegevens worden verwerkt ten behoeve van het verbeteren van de website, beantwoorden van de vragen alsmede om geïnteresseerden op de hoogte te houden van het nieuws over de laatste ontwikkelingen.

Daarnaast worden Persoonsgegevens verzameld indien u solliciteert op een van de vacatures op de Website. Het bedrijf of organisatie waarbij u solliciteert is vervolgens verantwoordelijk voor de wijze van omgang met uw Persoonsgegevens. Op uw verzoek kan het bedrijf of organisatie u nader informeren over de wijze van omgang met uw Persoonsgegevens. Indien u alleen op een specifieke vacature solliciteert, dan zult u niet voor andere vacatures benaderd worden.

Contactformulier

Als u het contactformulier op de website invult, dan worden de gegevens die u aan ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Wij verzamelen in dit kader uw voor- en achternaam, telefoonnummer en uw e-mailadres.

Nieuwsbrieven

Wij bieden een nieuwsbrief aan waarmee wij geïnteresseerden willen informeren met nieuws over werken en werkgeverschap bij sportbonden en NOC*NSF. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

E-portal

Indien u gebruik wenst te maken van het E-Portal kunt u zich registreren met uw zakelijke e-mailadres en inloggen. U kunt gebruik maken van twee programma's met testen, vragenlijsten en opdrachten. Alleen u heeft toegang tot uw persoonlijke dossier en alleen u bepaalt of u gegevens of testresultaten wilt delen en zo ja, met wie. Het E-Portal is uitdrukkelijk niet bedoeld om u van professioneel advies te voorzien. Het E-Portal is een hulpmiddel om meer inzicht te krijgen in uw eigen competenties, krachten en vaardigheden. U bent zelf verantwoordelijk voor het verzamelen en opslaan van nauwkeurige, volledige en accurate informatie in uw persoonlijke dossier. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan testresultaten, informatie, adviezen etc. die u via het E-Portal vergaart.

Technische vragen of opmerkingen over het E-portal kunnen gemaild worden naar info@werkenindesport.nl. Als werkgever kunt u ook terecht bij de WOS (info@sportwerkgever.nl). Medewerkers kunnen ook terecht bij FNV Sport en Bewegen via info@fnvsport.nl.

Beveiliging

Wij doen er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen de ongeoorloofde toegang en gebruik door onbevoegden. We doen dit aan de hand van fysieke, administratieve en technologische maatregelen om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen. Helaas kan niemand 100% beveiliging garanderen. Als u zich specifiek zorgen maakt over de verwerking van bepaalde persoonsgegevens dan raden wij u aan deze informatie niet via het Internet te versturen.

Gebruik van Cookies

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om deze website beter te laten functioneren en het webbezoek te monitoren, zodat wij na kunnen gaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht.

U kunt zelf bepalen of u cookies accepteert of weigert. De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies, maar u kunt de instellingen van uw browser meestal zo aanpassen dat cookies worden geweigerd. Voor elke browser en voor elke computer moet u dit opnieuw instellen. Wij gebruiken deze data alleen geaggregeerd en kunnen deze niet herleiden tot een pc of individu. Via de browserinstellingen op uw computer kunt u reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser; raadpleeg indien nodig de help functie van uw browser.

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de analysetool Google Analytics om informatie over het gedrag en de behoeftes van bezoekers van de website te verzamelen. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Inzage, correctie en recht van verzet

Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, heeft u na verzoek per e-mail de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons per e-mail verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u ons per e-mail op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten door dit te melden bij navolgend adres:

De Vereniging: Nederlands Olympisch Comité*Nederlandse Sport Federatie (afgekort NOC*NSF)
Papendallaan 60
6816 VD Arnhem
info@nocnsf.nl

Aanpassen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Deze versie is opgesteld op 7 december 2015.