Medezeggenschap

Medezeggenschap heeft betrekking op het uitoefenen van invloed op de (arbeids)omstandigheden, arbeidsrelatie en de organisatie door werknemers of andere direct betrokkenen. Het is een belangrijke voorwaarde om het sociaal beleid in sportorganisaties vorm te geven en om voldoende draagvlak onder werknemers te verkrijgen. Er kunnen verschillende middelen worden ingezet om de medezeggenschap vorm te geven, zoals een ondernemingsraad (OR), een personeelsvertegenwoordiging (PVT) of een personeelsvergadering. Ondernemingsoverschrijdend kan er ook nog sprake zijn van medezeggenschap door vakbonden, zoals door FNV Sport & Bewegen in de sportsector. 

Wil je weten wat er binnen de sport allemaal geregeld is op het vlak van medezeggenschap? Kijk dan eens bij FNV Sport & Bewegen.

Weten of de medezeggenschap binnen je organisatie optimaal geregeld is of hoe je er invulling aan kunt geven? Kijk dan op sportwerkgever.nl.