Sport & Arbeidsmarktbeleid

Begin 2014 zijn de eerste stappen gezet om te komen tot een Actieplan Sport & Arbeidsmarktbeleid. Betrokken organisaties zijn onder andere NOC*NSF en de sportbonden, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Sterk Team), UWV, Randstad, WOS en FNV Sport & Bewegen. Gedachte is om gezamenlijk de (jeugd)werkeloosheid aan te pakken met de inzet van sport. Inmiddels hebben de eerste twee regio’s een intentieverklaring ondertekend. Negen prachtige praktijkvoorbeelden zijn beschreven en een rekenmodel voor gemeenten is ontwikkeld. De volgende stap is om in andere arbeidsmarktregio’s en gemeenten hiermee dezelfde energie los te krijgen om ook sport en arbeidsmarktbeleid aan elkaar te verbinden. Lees hieronder meer over de uitgangspunten, het actieplan, resultaten en hoe je als sportclub of gemeente kunt aansluiten.

Sport en arbeidsmarktbeleid: een logische koppeling?

Sport heeft unieke kenmerken en mogelijkheden die een specifieke betekenis kunnen hebben voor het arbeidsmarktbeleid. Allereerst zijn er 150.000 betaalde werknemers actief in de sportsector. Niet alleen bij landelijke organisaties, maar juist lokaal bij sportclubs, fitnesscentra, zwembaden, maneges en in het onderwijs. De grote meerwaarde ligt echter in het netwerk rondom de sport, waardoor verbinding met andere sectoren ontstaat. Sportclubs vormen een fijn vertakt web in de samenleving en hebben een sterk netwerk van sponsoren (lees potentiële werkgevers!). Daarnaast hebben sportclubs een sterke aantrekkingskracht voor bepaalde doelgroepen en zorgen ze in hun community voor oprechte aandacht en continuïteit. Door actief te zijn of worden als vrijwilliger in de sport ontwikkel je jezelf en word je competenter. Bovendien hebben sportclubs veel kleine banen die als opstap kunnen dienen naar een volledige baan. Kortom: de sport biedt een legio aan mogelijkheden om een rol te spelen in het arbeidsmarktbeleid. Andersom wordt de sportsector ook versterkt door een rol te spelen in het arbeidsmarktbeleid. Sportclubs kunnen nieuwe vrijwilligers werven en de maatschappelijke betekenis van de sportclub kan concreet worden ingekleurd. Dit zorgt weer voor een verbetering van het imago van de sport bij lokale beslissers en versterkt het netwerk rondom de sportclub.

Actieplan Sport & Arbeidsmarktbeleid

Door de potentiele win-win situatie is het Actieplan Sport & Arbeidsmarktbeleid opgesteld. Doelstelling van dit actieplan is: Het verhogen en verduurzamen van de toegevoegde waarde van de sportsector in het lokale arbeidsmarktbeleid en daarmee ook het verder versterken van de sport.

Binnen de bestaande arbeidsmarktregio’s en bijbehorende gemeenten zijn al enorm veel goede voorbeelden van projecten waarin sport en arbeidsmarktbeleid met elkaar zijn verbonden. De insteek van het actieplan is het verhogen en volledig benutten van de lokale energie en het verbreden van deze energie naar andere arbeidsmarktregio’s en gemeenten.

Resultaten

Sinds de start van het actieplan in januari 2014 is er op twee vlakken resultaat behaald. Om een netwerk te creëren rondom het thema hebben er verschillende gesprekken plaatsgevonden waardoor onder andere in Leeuwarden en Twente samenwerkingsverbanden zijn opgezet.
Ter onderbouwing van de meerwaarde voor sport en de meerwaarde voor het arbeidsmarktbeleid zijn bestaande goede voorbeelden beschreven. Zowel op belevingsniveau
(ter inspiratie) als op uitvoerend niveau, zodat een project op meerdere plekken in het land kan worden opgezet. Om de maatschappelijke winst te laten zien heeft NISB een rekenmodel ontwikkeld dat de meerwaarde van de inzet van sport bij arbeidsmarktbeleid zichtbaar maakt.

Ga ook aan de slag met het Rekenmodel voor gemeenten

Meer weten?

Wil je meer informatie over dit actieplan? Of ben je benieuwd op welke manier je sportclub of gemeente aan kan sluiten? Neem contact op met nina.oosterloo@nocnsf.nl.