Vrijdag 01 juli 2016

Atletencommissie

De Atletencommissie (AC) NOC*NSF is een enthousiaste groep (oud) topsporters die opkomt voor de belangen van Nederlandse topsporters. De AC heeft een adviserende rol, maar heeft in de persoon van de voorzitter ook zitting in het bestuur van NOC*NSF.
Naast adviseren vindt de AC het ook belangrijk om sporters te verbinden (onderling en met andere partijen) en te informeren. Denk bijvoorbeeld aan ontwikkelingen op het gebied van doping en matchfixing, maar ook aan normen & limieten en het opzetten van bondsatletencommissies.

De speerpunten waar de Atletencommissie zich voor inzet zijn

  • Meer inspraak van topsporters binnen de sportbonden: Een sterkere vertegenwoordiging en meer inbreng binnen de eigen bond, helpt topsporters bij het verbeteren van de eigen positie. Een eigen bondsatletencommissie (BAC) is een beproefde manier om hiervoor te zorgen. Vandaar het ideaal van de Atletencommissie: elke bond een atletenvertegenwoordiging!
  • Waarborgen van integriteit in de sport: De opkomst van matchfixing, de strijd tegen doping en de aanpak van ongewenst gedrag vragen om een brede blik op de normen en waarden in de topsport. De Atletencommissie zet zich in voor een veilig en integer topsportklimaat in Nederland.
  • Optimale voorzieningen voor topsporters: Topsport is een fulltime vak dat op een professionele manier beoefend moet worden om op het hoogste niveau te kunnen excelleren. Optimale en kwalitatief hoogwaardige ondersteuning is daarvoor essentieel. Niet alleen gericht op de topsportcarrière, maar ook op de carrière daarna. De Atletencommissie blijft werken om de bestaande regelingen te helpen verbeteren, maar ook om ervoor te zorgen dat sporters deze voorzieningen optimaal benutten.
  • Transparante deelname-eisen voor topsportevenementen: Voor de deelname aan internationale topsportevenementen stellen sportbonden en NOC*NSF deelname-eisen vast. De Atletencommissie streeft naar transparant selectiebeleid, zodat discussie achteraf wordt voorkomen.

Vragen?

Heb je zelf een vraag of suggestie voor de AC? Stuur dan gerust een mail naar atletencommissie@nocnsf.nl. De AC neemt dan zo snel mogelijk contact met je op. 

Of vind de AC op facebook of twitter!