Woensdag 26 november 2014

Behoefte overbruggings- en pensioenregeling voor topsporters

Onderzoek laat zien dat meer dan de helft van de topsporters moeite heeft met de overbrugging naar een carrière na de topsport. De meeste topsporters bouwen bovendien geen pensioen op. Onder ruim 1.000 topsporters werd daarom de behoefte aan een overbruggings- en pensioenregeling gepeild.

Topsport is meer dan ooit een fulltime vak. Het vak van topsport is alleen geen lifetime employment. Gemiddeld genomen stopt de loopbaan van een topsporter tussen het 30e en 35e jaar. En dan moet een groot deel van de topsporters zich omscholen en beginnen aan een nieuwe carrière. Onderzoek laat zien dat meer dan de helft van hen moeite heeft met de overbrugging naar een carrière na de topsport. Het kost tijd en geld om de topsportcarrière af te bouwen, om te scholen en een weg te vinden in de wereld buiten de topsport.

In juli 2014 hebben NOC*NSF, NL Sporter en de Atletencommissie NOC*NSF de behoefte aan een overbruggings- en pensioenregeling gepeild onder ruim 1.000 topsporters. De resultaten zijn hier te vinden. Partijen zijn op basis van dit onderzoek een verkenning met de overheid gestart naar de mogelijkheden voor een overbruggings- en pensioenregeling voor topsporters. Betrokken zijn de ministeries van VWS, OCW, Sociale Zaken en Financiën. Concrete oplossingsrichtingen worden begin 2015 verwacht.