Donderdag 20 juli 2017

“Ik haal meer voldoening uit mijn werk nu”

De functies en werkterreinen in de sport zijn heel divers. Maar wat komt er allemaal kijken bij een functie? En hoe kom je daar terecht? Dit keer lichten we de positie van manager topsport er uit. Nienke Nijenhuis, jarenlang professioneel golfster, kent de wensen van topsporters als geen ander. Ze licht toe wat haar baan bij gemeente Den Haag inhoudt en hoe ze zich ontwikkeld heeft.

Wat doet een manager topsport?

“Ik ben met mijn team verantwoordelijk voor de uitvoer van het gemeentelijke topsportbeleid van de gemeente Den Haag. Sinds september zijn we ook daadwerkelijk onderdeel van de gemeente Den Haag, daarvoor waren we extern gepositioneerd. Het beleid valt onder te verdelen in vier pijlers: ondersteunen van topsporters en talenten; ondersteunen van onze topsportverenigingen, regionale- en nationale trainingcentra; de acquisitie van en ondersteuning van topsportevenementen(organisatoren) en de marketing en communicatie van en over de topsport in Den Haag.

Hoe ben je daar terecht gekomen en welke rol heeft jouw eigen topsport daar bij gespeeld?

“In 2011 ben ik via Goud op de Werkvloer (NOC*NSF) geattendeerd op de vacature van manager Den Haag Topsport. Mijn ervaring als topsporter heeft hier zeker positief aan bijgedragen. Ik wist en weet per slot van rekening wat de wensen van de topsporters zelf zijn, maar ook wat er aan de evenementenkant nodig is om een evenement voor zowel de sporters als de sponsoren succesvol te laten zijn. Daarnaast helpen mijn discipline, mindset en gedrevenheid mij nog dagelijks.”

Welke competenties vraagt de functie? En hoe zorg je ervoor dat je die in huis hebt?

“Verbinden, coördineren, netwerken, coachen, leidinggeven. Een aantal van de competenties heb ik door middel van opleiding en jaren topsporter zijn mijzelf eigen gemaakt, voor ondersteuning in bijvoorbeeld leidinggeven heb ik trainingen gevolgd.”

Is het makkelijk voor je geweest om de overstap te maken van de topsport naar je maatschappelijke carrière? Haal je er even veel voldoening uit?

“Voor mij was het een vanzelfsprekende stap. Ik heb er bewust voor gekozen te stoppen met mijn professionele golfcarrière. Ik had echter altijd de ambitie om naast of na mijn professionele golf verder maatschappelijk in de sport te gaan werken. Mijn ervaringen als professioneel sporter in te zetten voor anderen. En ik haal meer voldoening uit mijn werk nu dan ik de laatste jaren van mijn professionele golfleven deed. De balans is beter, dat wat ik er voor moet doen en laten versus wat ik er voor terug krijg.”

Hoe trek je voordeel uit je topsportachtergrond?

“Het heeft mij enorm geholpen mijn topsportcompetenties om te (laten) zetten naar competenties waar het bedrijfsleven om vraagt en mee communiceert. Ik vond het heel erg moeilijk te verwoorden wat ik nou goed zou kunnen. Randstad heeft mij daar in de tijd van Goud op de Werkvloer enorm mee geholpen.”

Welke ambities wil je zelf nog verwezenlijken?

“Ik zou me naast de topsport nog verder willen verdiepen en verbreden in de sector sport. Doorgroeien binnen de gemeente Den Haag of wellicht in de toekomst naar een functie bij een sportbond of NOC*NSF.”