Maandag 30 januari 2017

Informatie voor topsporters in de transitie naar de nieuwe carrière

Tijdens of na je topsportcarrière kun je behoefte hebben aan persoonlijke ondersteuning op het vlak van je loopbaan na(ast) de sport. Je kunt daarvoor terecht bij NOC*NSF.

NOC*NSF verzorgt de coördinatie van de begeleiding in de transitie naar de nieuwe carrière voor de topsporter. Een eerste intakegesprek vindt plaats met de afdeling Athlete Services waarin een inventarisatie wordt gemaakt van de vragen die leven bij de topsporter en de specifieke begeleiding die nodig is. Vervolgens kan persoonlijke begeleiding worden aangeboden op de volgende gebieden:

  • Financiële en fiscale vragen;
  • Medische vragen;
  • Psychische en/of psychosociale vragen;
  • Loopbaanbegeleiding;
  • Studiekeuzebegeleiding.

NOC*NSF coördineert de begeleiding door en doorgeleiding naar experts. De topsporter geeft na het eerste intakegesprek aan waar de specifieke begeleidingsvraag ligt. Gezamenlijk wordt een plan van aanpak opgesteld met een tijdpad en inhoudelijke invulling van de begeleiding. De topsporter is hierin de regisseur van zijn stap naar de nieuwe carrière en NOC*NSF ondersteunt hierin met de expertise van deskundigen. Zo werkt NOC*NSF nauw samen met het UWV voor vragen over loopbaanbegeleiding. De topsporter wendt zich in eerste instantie tot NOC*NSF voor de intake, waarna een vervolg onder meer kan plaatsvinden bij het UWV.

Meer informatie?

Wil je graag meer weten over de transitie naar de nieuwe carrière? Kijk dan op de website van TeamNL@work.