Dinsdag 21 juli 2020

Kwart topsporters onderkent onveilige/oneerlijke situatie in topsportomgeving

Hoewel nagenoeg alle (oud-)topsporters zich veilig voelen in de omgeving waarin zij topsport bedrijven, heeft ruim een kwart te maken gehad met of is getuige geweest van een onveilige/oneerlijke topsportomgeving. De ervaringen met integriteitskwesties blijken uiteenlopend van aard, waarbij doping en seksueel grensoverschrijdend gedrag het vaakst worden gerapporteerd.

Dit blijkt uit een beknopt explorerend onderzoek door over het thema integriteit in de Nederlandse topsport, uitgevoerd door het Mulier Instituut. Hoewel niet specifiek bevraagd, werden ook ervaringen met machtsmisbruik/mentale intimidatie relatief vaak expliciet benoemd. 
Klik hier om de factsheet ‘Topsporters over de integriteit in de Nederlandse topsport’ te downloaden.

Melden

In Nederland komt er sinds Commissie de Vries steeds meer aandacht voor (seksueel) geweld in de sport. Zo handelt Centrum Veilige Sport Nederland steeds meer meldingen af van zaken van seksueel geweld in de sport, ontstaan er mooie maatschappelijke initiatieven zoals de activiteiten van Stichting de Stilte Verbroken van Renald Majoor en is er binnen het Nationaal Sportakkoord aandacht voor misbruik in de sport binnen het deelakkoord ‘positieve sportcultuur’. Sinds kort bestaat ook het Internationaal Onderzoeksnetwerk Geweld en Integriteit in de Sport waar onderzoekers van onder andere de Universiteit van Antwerpen, het Mulier Instituut en de Open Universiteit Nederland initiatiefnemers van zijn.

Meer lezen? Dat kan op allesoversport.nl.