Maandag 18 januari 2016

Ondersteuning persoonlijke ontwikkeling NL Sporter

Topsporters/talenten – valide en minder valide atleten – uit alle takken van sport kunnen lid worden van NL Sporter. NL Sporter behartigt op niet-commerciële en onafhankelijke basis de belangen van alle topsporters die vragen of problemen hebben.

NL Sporter hecht veel waarde aan de persoonlijke ontwikkeling van topsporters. Iedere topsporter moet de mogelijkheid hebben om zich als mens te ontwikkelen en zich daardoor beter voor te kunnen bereiden op een leven na de topsport.

NL Sporter helpt topsporters door het gesprek aan te gaan, mogelijkheden te bieden om binnen NL Sporter of binnen haar netwerk ervaring op te bouwen en samen te onderzoeken hoe de topsporter het best ondersteund kan worden ter voorbereiding op een nieuwe maatschappelijke carrière.

Voor meer informatie zie de website van NL Sporter en www.facebook.com/nlsporter