Vrijdag 28 november 2014

Overbrugging en pensioen

Evenals voor elke andere werknemer is het ook als je topsporter bent aan te bevelen een (aanvullend) pensioen te regelen. Daarnaast kun je in sommige situaties gebruik maken van een overbruggingsregeling om de periode tussen je topsportcarrière en je maatschappelijke carrière te overbruggen. Onderzoek laat zien dat meer dan de helft van de topsporters moeite heeft met de overbrugging naar een carrière na de topsport. Lees er hier meer over.

Het AOW-basispensioen

Iedereen die in Nederland woont of werkt is automatisch verzekerd voor de Algemene Ouderdomswet (AOW). De AOW is een basispensioen voor mensen die 65 jaar of ouder zijn. Het basispensioen is een voorziening die voor alle werknemers in Nederland dus ook voor jou als topsporter geldt, afhankelijk van het aantal jaar dat je woonachtig bent in Nederland. Meer informatie over een basispensioen is te vinden op de site van de Nederlandse Verzekeringsbank. Het basispensioen betreft slechts een beperkt inkomen en het is daarom aan te bevelen voor topsporters om aanvullend pensioen te regelen.

Aanvullende specifieke regelingen betaald voetbal

Binnen het betaald voetbal in Nederland zijn specifieke regelingen gecreëerd waar beroepsvoetballers gebruik van kunnen maken.

  • Contractspelersfonds KNVB (CFK) - Overbruggingsregeling: de overbruggingsregeling is een unieke regeling, waarin de contractspeler (verplicht) een deel van het bruto inkomen inlegt in zijn persoonlijke deelnemersfonds. Over deze inleg is de contractspeler geen belasting en sociale premies verschuldigd. Direct aansluitend op het einde van zijn carrière, ontvangt hij gedurende een aantal jaren een overbruggingsuitkering;
  • Contractspelersfonds KNVB (CFK) - Pensioenregeling: Deze pensioenregeling is vastgelegd in de CAO Contractspelers Betaald Voetbal en is verplicht voor iedere contractspeler die is verbonden aan een Betaald Voetbalorganisatie. De regeling voorziet in en ouderdomspensioen (kapitaal bij leven) en voor de actieve deelnemer in een nabestaanden- en wezenpensioen.