Woensdag 07 mei 2014

Training ‘Introductie in de topsport’

Topsport kent zo haar eigen dynamiek en regels. Sportbonden worden vanuit VWS en NOC*NSF geconfronteerd met een hoeveelheid aan complexe regels en subsidievoorwaarden. Dit leidt soms tot vragen of onduidelijkheid. Ben je nieuw? Volg de trainingsmodule ‘Introductie in de topsport’, speciaal bedoeld voor medewerkers van sportbonden en NOC*NSF.

Programma 

In ‘Introductie in de topsport’ maak je als (nieuwe) medewerker kennis met het relevante beleid binnen de sportwereld. Ook krijg je inzicht in de bestaande regelingen en financieringsstromen. Verder bestaat het programma uit een algemeen deel aangevuld met enkele verdiepingsthema’s, die worden uitgekozen door de deelnemers. Deze bijeenkomsten zijn speciaal bedoeld voor topsportfunctionarissen van sportbonden, zoals technisch directeuren, topsportcoördinatoren, (bonds)coaches, bestuurlijke portefeuillehouders en medewerkers topsportondersteuning.

De module bestaat uit een algemeen deel dat gevolgd wordt door enkele verdiepingsthema’s die uitgekozen worden door de deelnemers. De verdiepingsthema’s zijn:

  • sporttechnisch beleid NOC*NSF;
  • CTO’s & NTC’s;
  • talentontwikkeling;
  • voorzieningen;
  • uitzendingen teams;
  • studie top 10;
  • wetenschappelijke ondersteuning topsport.

Naast een plenaire toelichting is er ook ruimte voor vragen of problemen waar deelnemers in de praktijk tegenaan lopen.

Duur en locatie
De module bestaat uit twee dagdelen van 13:00 tot 17:00 uur en wordt op locatie (bij een van de sportbonden of NOC*NSF) georganiseerd. Bij voldoende deelname kan de module ook op een ander moment in-company worden aangeboden.

Kosten
De deelnemersbijdrage is € 250,- (excl. BTW).

Aanmelden kan via deze link.