Donderdag 03 december 2015

Uitkering bij verlies stipendium

Onlangs heeft NOC*NSF met UWV afspraken gemaakt over de aanspraak van topsporters op een uitkering bij het verlies van het stipendium. Het Ministerie van Sociale Zaken, vakbond NL Sporter en het Ministerie van VWS hebben hieraan bijgedragen. Voor topsporters die het stipendium verliezen vanwege de beëindiging van de topsportcarrière was het eerder al mogelijk om een WW-uitkering bij UWV aan te vragen. Nu komen sporters die het stipendium hebben verloren en doorgaan met hun topsportcarrière hier ook voor in aanmerking. Met deze afspraken wordt het beroep topsporter erkend door het UWV. Voor topsporters gelden daarmee dezelfde regels als voor andere werkzoekenden die bij UWV een uitkering aanvragen.

De afspraken met UWV op hoofdlijnen op een rij:

1. WW-uitkering bij verlies stipendium

De topsporter die het stipendium verliest en zich aantoonbaar richt op een terugkeer naar de A-status, heeft onder voorwaarden recht op een Werkloosheidsuitkering (WW-uitkering). De inspanningen van de topsporter om de A-status te verkrijgen, zoals het volgen van het trainings- en wedstrijdprogramma van de bond of club, worden door UWV gedurende de eerste 6 maanden beschouwd als activiteiten gericht op het vinden van werk binnen de eigen beroepsgroep. Is de topsporter langer dan 6 maanden werkloos, dan wordt na een half jaar WW ook ander werk op de arbeidsmarkt als passend gezien.
Om aanspraak op een WW-uitkering te hebben, moet de topsporter in 26 van de 36 weken voorafgaand aan de eerste WW-dag stipendium of loon uit dienstverband hebben gehad. Als dat het geval is, duurt de WW-uitkering drie maanden. Deze uitkering duurt langer als de topsporter voldoet aan de wekeneis én in vier van de laatste vijf jaar stipendium of loon uit dienstverband heeft gehad. De totale WW-uitkering duurt dan in maanden even lang als het arbeidsverleden in jaren. Bijvoorbeeld vijf jaar arbeidsverleden betekent dan vijf maanden WW-uitkering.
De hoogte van de WW-uitkering is gebaseerd op het Sociale Verzekeringsloon (bijvoorbeeld ontvangen stipendium en loon uit dienstverband) in het jaar voorafgaand aan de eerste WW-dag.

2. ZW-uitkering bij verlies stipendium

De topsporter die het stipendium verliest en vanwege ziekte of een blessure niet in staat is zijn eigen sport te beoefenen, kan onder voorwaarden aanspraak maken op een Ziektewetuitkering (ZW-uitkering). Gedurende de eerste 52 weken ziekte of arbeidsongeschiktheid toetst het UWV of de topsporter in staat is zijn eigen beroep (sport) uit te oefenen. Gedurende de volgende 52 weken kijkt het UWV of de topsporter ook ander werk op de arbeidsmarkt kan uitoefenen en wat hij daarmee kan verdienen. De hoogte van de ZW-uitkering is 70% van het dagloon van de topsporter.

3. Scholing met behoud van WW-uitkering

Het is mogelijk om tijdens een WW-uitkering scholing te volgen. Als het UWV vaststelt dat de scholing noodzakelijk is om weer aan het werk te komen, is vrijstelling van de verplichtingen tot solliciteren en accepteren van werk mogelijk gedurende de scholing. Als het UWV de scholing niet als noodzakelijk aanmerkt, dan moet de topsporter wel blijven solliciteren en werk accepteren.

4. UWV Servicepunt Topsporters

Voor vragen over de aanspraak op een uitkering en ondersteuning op weg naar een carrière na de topsport kunnen topsporters en sportorganisaties terecht bij het UWV Servicepunt Topsporters, via martie.vanderveer@uwv.nl. Lees verder voor meer informatie over het UWV Servicepunt Topsporters.

Vragen?

Voor meer informatie over de afspraken met UWV, kun je contact opnemen met Eric Lankers van NOC*NSF Athlete Services, via athleteservices@nocnsf.nl.