Donderdag 09 maart 2017

Verzekeringen voor topsporters

Als topsporter vraag je het uiterste van je lichaam. Een blessure is niet altijd te voorkomen. Gelukkig hoeft dit niet te betekenen dat je meteen buitenspel staat. Daarom is het belangrijk om je goed te verzekeren tegen topsportspecifieke risico’s. Afhankelijk van de jou toegekende status als topsporter en indeling van je topsportprogramma is er een speciaal voor topsporters samengestelde zorgverzekering en arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Basis zorgverzekering

De zorgverzekering is een verzekering tegen ziektekosten. Iedereen die in Nederland woont of werkt is wettelijk verplicht zich te verzekeren voor het basispakket van de zorgverzekering. Deze basisverzekering dekt de standaardkosten van bijvoorbeeld de huisarts, het ziekenhuis of apotheek. Klik hier voor meer informatie over een zorgverzekering.

Aanvullende zorgverzekeringen

Omdat een basispakket zorgverzekering niet alle kosten vergoedt, zijn er ook aanvullende zorgverzekeringen. Bijvoorbeeld een aanvullende verzekering voor extra fysiotherapie-behandelingen, medische keuringen etc. Een aanvullende verzekering is niet verplicht. Klik hier voor meer informatie over een aanvullende zorgverzekering.

Voorbeelden van specifieke ziektekosten en zorgpakketten voor topsporters zijn:

  • De Nationale Topsportpolis (hierna: Topsportpolis) is beschikbaar wanneer je als sporter met een A-, HP of Selectie-status deelneemt aan topsportprogramma’s die door NOC*NSF zijn ingedeeld in groep 1 t/m 3. De Topsportpolis is een uitgebreide en speciaal voor topsporters samengestelde verzekering voor de ziektekosten. De Topsportpolis wordt door NOC*NSF en Achmea Zilveren Kruis aangeboden.
  • Nationale Sportpolis Zilveren Kruis Achmea: hiermee heb je een basisverzekering, een aanvullende verzekering en gratis het Beter Af Sport Pakket;
  • Ziektekostenverzekering met Clausule Topsport Menzis: via Menzis en Rabobank kunnen topsporters onder speciale voorwaarden gebruik maken van een speciale collectieve ziektekostenverzekering met snelle behandelingen en (volledige) vergoedingen van je revalidatie.

Een overzicht van zorgverzekeringen met aanvullende pakketten qua vergoedingen op het gebied van sportzorg (zoals sportmedisch advies, blessure- en/of herhalingsconsulten, sportmedisch onderzoek en sportkeuringen), is via Sportzorg beschikbaar.