Woensdag 03 december 2014

werkenindesport.nl nu ook voor topsporters

Op werkenindesport.nl is alles te vinden over werk en werkgeverschap in de sport. De uitbreiding naar topsporters is een logische volgende stap en maakt het platform verder compleet. Onder andere loopbaan, ontwikkeling en de tweede carrière van topsporters komen aan bod.

Verder compleet

De in dit voorjaar gelanceerde website werkenindesport.nl is uitgebreid met een topsportonderdeel. De initiatiefnemers – WOS (werkgevers in de sport) en NOC*NSF – willen met het platform ‘goed werkgeverschap en goed werknemerschap’ in de sport ondersteunen en helpen versterken. Op de website is alles te vinden over werk en werkgeverschap in de sport. De uitbreiding naar topsporters is een logische volgende stap en maakt het platform verder compleet. Loopbaan, ontwikkeling en de tweede carrière van topsporters zijn belangrijke en actuele thema's in de topsportloopbaan. Het faciliteren daarvan heeft alles te maken met goed werkgeverschap en goed werknemerschap in de brede zin van het woord.

Alle informatie gebundeld

Rondom loopbaan, ontwikkeling en tweede carrière van topsporters is reeds veel informatie voorhanden, maar tot op heden wel versnipperd. Via werkenindesport.nl wordt alles gebundeld. Het is het platform waar topsporters en hun werkgevers terecht kunnen om kennis te halen en waar ze aankloppen voor dienstverlening op het gebied van human resources. Een helpdesk is stand-by voor kwesties die vragen om maatwerk.
Behalve de initiatiefnemers - WOS en NOC*NSF - zijn ook NL Sporter en de Atletencommissie NOC*NSF betrokken. Het nieuwe onderdeel van de website richt zich op (ex-) topsporters met een status van NOC*NSF, beroepssporters en hun werkgevers, zoals sportbonden, verenigingen en commerciële teams.

Belangrijke thema's

De informatie voor topsporters richt zich vooral op studie en maatschappij en op zorgeloos presteren. Bij studie en maatschappij ligt de focus op onderwijs en de tweede carrière – naast de sport – van een topsporter. Zorgeloos presteren kan alleen als de voorwaarden goed geregeld zijn. Deze perspectieven zijn uitgewerkt in een aantal thema’s die terugkomen op de website. Met actuele artikelen, events en vacatures wordt aandacht gevraagd voor onderwijs, werk, juridische zaken, verzekeringen, fiscale en financiële onderwerpen en het leven na de sportcarrière. Van daar uit wordt ook verwezen naar de website van NOC*NSF voor allerhande voorzieningen voor topsporters.