Vrijdag 19 januari 2018

Ziektewetuitkering - betermelding topsporters

NOC*NSF heeft met het UWV en het ministerie van SZW afspraken gemaakt over de aanspraak van topsporters op een uitkering, bij verlies van het stipendium.

Een topsporter die het stipendium verliest en vanwege ziekte of blessure niet in staat is zijn eigen sport te beoefenen, kan onder voorwaarden aanspraak maken op een Ziektewetuitkering. Tijdens de periode dat je hier gebruik van maakt, kan je contact hebben met een verzekeringsarts.

Lees verder op nocnsf.nl.