Bestuurslid Padel

Amstelveen

Wat zijn de uitdagingen?

Meer mensen meer laten genieten van tennis én padel, dat is het doel van de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (KNLTB). Dat doel bereiken we in samenwerking met onze bestuurlijke vrijwilligers en de vrijwilligers van meer dan 1650 aangesloten verenigingen. Om onze verenigingen te ondersteunen binnen het snel veranderende landschap van verenigingssport en zelfstandige centra biedt de KNLTB verschillende diensten en producten aan. We promoten tennis en padel en bouwen een sterke community, voor iedereen: de fans, de leraren, de competitiespelers, de vrijwilligers en bestuurders op de vereniging. De KNLTB is een jonge, actieve en servicegerichte organisatie en werkt vanuit het Nationaal Tenniscentrum in Amstelveen.

Bondsbestuur

Het Bondsbestuur bestaat uit minimaal zeven leden, waaronder een Bestuurslid Padel. Het Bondsbestuur kent ten minste de volgende functies:

-Voorzitter
-Vice-voorzitter
-Secretaris
-Penningmeester
-Bestuurslid Verenigingszaken
-Bestuurslid Wedstrijdzaken
-Bestuurslid Topsport
-Bestuurslid Padel
-Bestuurslid Juridische zaken

Het Bondsbestuur is verantwoordelijk voor het bepalen van de strategie en het beleid van de KNLTB en houdt toezicht op de kwaliteit van de uitvoering van dat beleid door de beroepsorganisatie. Het Bondsbestuur legt verantwoording af aan de Ledenraad over het gevoerde beleid. Bovendien overlegt het Bondsbestuur met de Ledenraad over toekomstig beleid. Het Bondsbestuur opereert vanuit het principe van collegiaal bestuur. Alle leden van het bestuur zijn gezamenlijk en elk afzonderlijk verantwoordelijk voor het gevoerde beleid. Er is wel sprake van een aandachtsgebied voor ieder van de Bondsbestuursleden.

Taken en functie Bestuurslid Padel

Ieder bestuurslid van het Bondsbestuur is verantwoordelijk voor het gehele beleid van de KNLTB. Wel heeft ieder bestuurslid een aandachtsgebied en is daarvan portefeuillehouder. Het Bestuurslid Padel binnen het Bondsbestuur is, naast de algemene taken en verantwoordelijkheden, in het bijzonder belast met het beleid op Padel en Toppadel. De KNLTB vertegenwoordigt sinds 2016 Padel in Nederland. Sinds 1 juli 2020 is de KNLTB gefuseerd met de Nederlandse Padelbond en vinden alle padelactiviteiten officieel plaats onder de vlag van de KNLTB. De padelsport groeit en zal dat de komende jaren blijven doen. Het Bestuurslid Padel zal deze ambitie uitdragen en verder vormgeven. Binnen de portefeuille Padel horen in ieder geval de volgende onderwerpen:

 • het verder stimuleren van de groei van padel o.a. door promotie en evenementen;
 • wedstrijdaanbod;
 • padel-lerarenopleiding en PO;
 • toppadeljeugd, dames, heren en senioren;
 • samenwerking met zelfstandige padelcentra.


De functie van bestuurslid Padel in het Bondsbestuur is een onbezoldigde functie, waarbij reis- en overige onkosten worden vergoed.

De tijdsinvestering voor deze functie is gemiddeld minimaal 8 uur per week, overwegend in de namiddag en avonduren, maar ook in de weekends. Gezien de nauwe samenwerking met de beroepsorganisatie is beschikbaarheid overdag soms gewenst. Er wordt gewerkt met een jaarkalender, doch ad hoc besprekingen kunnen regelmatig voorkomen.

De benoeming is voor drie jaren, waarna herbenoeming kan plaatsvinden tot een maximum van negen aangesloten jaren.

Profiel Bestuurslid Padel

Het gezochte Bestuurslid Padel:

 • heeft een HBO of academisch werk- en denkniveau;
 • heeft aantoonbare passie voor padel en betrokkenheid bij het reilen en zeilen van de KNLTB;
 • heeft ruime kennis van de padel- (en bij voorkeur tennis)sport;
 • heeft een ruim netwerk binnen de padelwereld, op verenigingsniveau en/of bij commerciële centra;
 • heeft bij voorkeur ervaring met talentontwikkeling en/of topsportbegeleiding en/of sportfinanciering; .
 • heeft bij voorkeur een ondernemende achtergrond, ervaring met het sluiten van (samenwerkings-) overeenkomsten en kan een gesprekspartner zijn voor ondernemers
 • heeft gevoel voor bestuurlijke verhoudingen in een ledenorganisatie met vrijwilligers en een beroepsorganisatie;
 • heeft affiniteit met en ervaring in het vertegenwoordigen van een organisatie tijdens formele en informele bijeenkomsten;
 • is sociaal vaardig en kan goed schrijven en presenteren;
 • beheerst de Nederlandse en Engelse taal uitstekend; en
 • is eigen baas over agenda en heeft voldoende tijd voor het uitoefenen van de functie.

Bij gelijke geschiktheid van kandidaten speelt de geografische spreiding van de Bondsbestuursleden een rol.

Onverenigbaarheid

Het lidmaatschap van het Bondsbestuur is niet verenigbaar met een andere bondsfunctie zoals het lidmaatschap van de Ledenraad, Tuchtraad, Raad van Beroep, Aanklagers, of als bestuurder van een vereniging of werknemer van de KNLTB. Tevens is het lidmaatschap niet verenigbaar met eigen commerciële belangen in de tennis- of padelsport.

Screening

Screening van de aangezochte kandidaat zal onderdeel uitmaken van het benoemingsproces. Deze screening zal bestaan uit de ondertekening van gedragscodes, het invullen van een vragenlijst en het aanleveren van een VOG.

Interesse?

Mocht je nog meer informatie willen over de vacature of de organisatie of wil je solliciteren op deze vacature, dan kan je hierover contact opnemen met de afdeling Bestuurlijke Zaken op bestuurlijkezaken@knltb.nl.

De vacature blijft de gehele procedure open staan, wij hanteren dan ook geen deadlines. Zolang de vacature op onze site staat, is het mogelijk om te solliciteren.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.