Penningmeester

Arnhem

De Survivalrun Bond Nederland is constant in ontwikkeling. Om die reden zoeken we een geschikte kandidaat die invulling wil geven aan deze uitdagende functie.

De penningmeester is (met mede-bestuursleden) verantwoordelijk voor:

 • Invulling missie en visie van Survivalrun Bond Nederland.
 • Financiële gang van zaken van de Survivalrun Bond Nederland in het algemeen.
 • Besluiten op voorstellen die door commissies en bondsbureau worden voorgelegd.
 • Ondersteuning en/of vervanging van overige bestuursleden voor specifieke taken.

Specifieke taken:

 • Toezien op een juist beheer van de inkomsten, uitgaven en het vermogen;
 • Het tijdig (laten) betalen van ontvangen facturen en kostendeclaraties;
 • Afstemmen met het externe administratiekantoor;
 • In samenwerking met het bondsbureau opstellen van de begroting en exploitatieoverzichten;
 • Deelnemen aan vergaderingen van de Commissie Financiële & Juridische Zaken.

Functieprofiel:

 • Heeft interesse in een zittingsperiode van minimaal 3 jaar;
 • Heeft affiniteit met survivalrun;
 • Beschikt over een financiële en boekhoudkundige opleiding en ervaring;
 • Is in staat mede visie te ontwikkelen en deze om te zetten naar handelen;
 • Weet mensen te boeien, binden en enthousiasmeren;
 • Is actief in het uitdragen van survivalrun;
 • Heeft een zeer goede beheersing van de Nederlandse taal, in woord en geschrift.

Tijdsinvestering:

 • Wekelijks: mail/telefoon/voorbereiding/reactie 4 uur;
 • Maandelijks: bestuursoverleg van 4 uur en voorbereiding 1 uur;
 • Eén keer per jaar: heidag van 6 uur voorbereiding 1 uur;
 • Jaarlijks: 2 x ALV 4 uur, voorbereiding 2 uur;
 • Jaarlijks: begroting en jaarrekening 10 uur;
 • Twee keer per jaar: samenkomst met commissievoorzitters en regio-ambassadeurs 7 uur;
 • Een keer per jaar: uitvoeren prijsuitreiking ONK en/of bekeruitreiking seizoensklassementen;
 • Aanvullend/doorlopend: contact met Commissie Financiële & Juridische Zaken.

Geboden wordt:

 • Uitdagende functie met gedeelde verantwoordelijkheden en enthousiaste medebestuurders;
 • Goed lopende contacten en samenwerking binnen het bestuur en met regio’s, commissies, wedstrijdorganisaties, trainingsgroepen en bondsbureau;
 • Reiskostenvergoeding;
 • Een financieel gezonde sportbond om voor te werken.

Procedure:

 • Kandidaten kunnen zich met een motivatiebrief en CV melden bij het bondsbureau van de SBN (bondsbureau@survivalrunbond.nl).
 • Vervolgens zal er vanuit het bondsbureau contact opgenomen worden voor het verdere verloop van de procedure.