Voorzitter

Achtergrond Rugby Nederland

Rugby Nederland is per januari 2022 op zoek naar een voorzitter, als opvolger van de huidige voorzitter Janhein Pieterse die na ruim zeven jaar afscheid neemt.

Rugby Nederland is opgericht in 1932 en aangesloten bij sportkoepel NOC*NSF. Internationaal maakt Rugby Nederland deel uit van Rugby Europe en World Rugby.

De missie van Rugby Nederland is om van rugby de aantrekkelijkste teamsport van Nederland te maken. In het Strategisch Plan 2021-2024 dat dit jaar door de ALV is vastgesteld wordt deze missie omgezet in de ambitie om groter, sterker en bekender te worden. De kernwaarden Respect, Discipline en Kameraadschap zijn leidend en vormen het kompas voor Rugby Nederland en haar leden.

Rugby Nederland kent 95 clubs en ruim 16.000 leden. Het bestuur van Rugby Nederland is verantwoordelijk voor het besturen van Rugby Nederland en ziet er op toe dat het vastgestelde beleid gevolgd wordt. De voorzitter van het bestuur is verantwoordelijk voor het algemeen bestuurlijk functioneren van Rugby Nederland. De voorzitter heeft periodiek overleg met de directeur van het bondsbureau, nationale en internationale belangenorganisaties en/of overkoepelende sportorganisaties waar Rugby Nederland bij aangesloten is. De voorzitter is voorzitter van de Algemene Leden Vergadering (ALV).

Eind 2014 had Rugby Nederland ernstig financiële problemen. De laatste jaren is veel tijd besteed aan het weer financieel gezond maken van de bond en het opzetten van goede organisatorische en financiële structuren, waarbij besturen op afstand en ‘good governance’ verder verankerd zijn in de organisatie en samenwerking met stakeholders.

Door de snelle groei van Rugby Nederland in aantal clubs en spelers, maar zeker ook door de goede prestaties van nationale selecties op Europees niveau is er een nu een fase aangebroken, waarbij clubs en Rugby Nederland nog meer in elkaars verlengde moeten acteren. Dit vereist een goede communicatie en samenwerking.

Wie we zoeken

De voorzitter is een man of vrouw met grote affiniteit voor – en bij voorkeur een achtergrond in- de rugbysport, voelt zich thuis in de rugby community en ruime ervaring als bestuurder. De voorzitter heeft een houding die transparant, verbindend en betrokken is. De voorzitter is een ambassadeur voor de sport in de volle breedte, met charisma en humor. De voorzitter luistert en staat open voor verschillende zienswijzen en kan waar nodig zijn of haar mening bijstellen. Hierbij zorgt de voorzitter dat er door het bestuur besluiten worden genomen.

De primaire verantwoordelijkheid van de voorzitter is dat op belangrijke thema’s, gezamenlijk met stakeholders, de processtappen informatie verzamelen, afwegen, beoordelen en besluiten ordentelijk worden ingericht en uitgevoerd. De voorzitter heeft een goed gevoel voor traditie, vernieuwingen en onderlinge belangen.

De voorzitter werkt samen met stakeholders aan benodigde ontwikkelingen, richt samen het proces in en houdt de vinger aan de pols bij de uitvoering; de voorzitter weet de expertise van het bondsbureau goed te benutten en ondersteunt en stimuleert op hoofdlijnen.

De ingeschatte tijd voor de uitvoering van de functie van voorzitter van Rugby Nederland is gemiddeld 14 tot 16 uur per week. De voorzittersfunctie is onbezoldigd, onkosten worden vergoed.

Taken voorzitter

De voorzitter:

 • heeft oog voor en voelt zich betrokken bij alle aspecten van de rugbysport, zowel participatie- als topsport en de clubs die hieraan bijdragen
 • vertegenwoordigt Rugby Nederland op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau. Investeert in een verdere goede samenwerking met NOC*NSF, Rugby Europe en World Rugby
 • zorgt voor de optimale inzet en samenstelling van de bestuursleden en stuurt het bestuur aan
 • bewaakt de grote lijnen en de strategische agenda in overleg met de directeur van het bondsbureau. De voorzitter heeft daarbij oog voor een goede samenwerking tussen bondsbureau en een bestuur op afstand
 • weet binnen het bestuur een collegiale sfeer te creëren en bewaken met ruimte voor ieders inbreng
 • zorgt voor een jaarlijkse evaluatie van het functioneren van het bestuur volgens de door NOC*NSF opgestelde normen voor ‘Goed Sportbestuur’, de bestuursleden en de evaluatie en beoordeling van de directie
 • draagt bij aan en bewaakt een positief werkklimaat binnen het bondsbureau
 • investeert in een goede informatie-uitwisseling tussen leden, directie/bondsbureau en bestuur
 • leidt de ALV en bestuursvergaderingen
 • werkt volgens vastgestelde kaders als het huishoudelijk reglement, directiereglement, financieel statuut en afgesproken budget
 • zet zich in om financiële geldstromen te verkrijgen uit zowel subsidies als via derden.

Functievereisten

 • de voorzitter is ambassadeur en gezicht van Rugby Nederland. Goede beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift is noodzakelijk
 • is een leider die anderen weet te inspireren en in staat is tot zelfreflectie
 • heeft aantoonbare bestuurlijke ervaring en weet op een natuurlijke wijze de regie te voeren
 • heeft van nature een helicopterview
 • weet complexe zaken met relativeringsvermogen te benaderen
 • weet de rugbysport breed onder de aandacht te brengen en durft daarvoor ook nieuwe wegen te bewandelen
 • stimuleert de samenwerking met andere partijen, waarbij de kernwaarden van het rugby breed ingezet worden
 • heeft een vooruitstrevende visie op rugby en vertoont zelf voorbeeldgedrag

Wilt u reageren op deze vacature, mail dan uw CV met motivatie voor 25 oktober naar cvo@rugby.nl. Hebt u vragen, dan kunt u contact opnemen met Andrew Meredith, directeur@rugby.nl / 020 4808100.