Woensdag 30 april 2014

5 juni: ontbijtsessie Wet werk en zekerheid

De WOS en BDO organiseren op 5 juni 2014 een ontbijtsessie over het wetsvoorstel Wet werk en zekerheid (WWZ). Als de Eerste Kamer met het wetsvoorstel instemt, treden de eerste wijzigingen met ingang van 1 juli 2014 in. Hoe zien de wijzigingen in grote lijnen uit en welke zullen er nog volgen? Wat zijn de gevolgen voor de CAO Sport? En wat betekent dit voor jouw (sport)organisatie? Tijdens de ontbijtsessie wordt je hier volledig over bijgepraat.

Met het wetsvoorstel WWZ streeft de overheid naar een nieuw evenwicht tussen flexibiliteit en zekerheid op de arbeidsmarkt, waarbij de tweedeling tussen mensen met een vaste baan en flexwerkers wordt verminderd. Kort samengevat wordt beoogt de rechtspositie van flexwerkers te versterken, het ontslagrecht te herzien en de Werkloosheidswet te wijzigen.

Onderwerpen die hoe dan ook aan bod komen zijn de wijziging van de ketenregeling, de invoering aanzegtermijn, de aanpassing van de proeftijd, de transitievergoeding en de wijze waarop in de toekomst het ontslag kan worden aangezegd. Ook zal kort stil worden gestaan bij de Modernisering Ziektewet, die ook op flexwerkers betrekking heeft. Tot slot zal worden ingegaan op de mogelijke gevolgen voor de CAO Sport.

Praktische informatie
Datum: 5 juni 2014
Tijd: 07.30 uur - 09.30 uur
Locatie: BDO locatie Utrecht, Winthontlaan 2, 3526 KV Utrecht.
Doelgroep: directeuren en P&O'ers die lid zijn van de WOS.
Prijs: kosteloos. 

Programma
07.30 uur: Ontvangst met ontbijt
08.00 uur: Presentatie Wet werk en zekerheid
09.15 uur: Gevolgen voor de CAO Sport
09.30 uur: Afsluiting met koffie en gelegenheid om vragen te stellen

Aanmelden
Directeuren en P&O'ers die lid zijn van de WOS, kunnen zich tot 1 juni 2014 aanmelden via het inschrijfformulier