Dinsdag 08 juni 2021

Aandacht voor sporters met een beperking breed verankerd bij sportbonden

Twintig jaar nadat dit de verantwoordelijkheid van sportbonden is geworden, heeft meer dan de helft van de 77 sportbonden in Nederland aandacht voor sporters met een beperking. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut naar inclusief sporten en bewegen voor sporters met een beperking.

Bijna alle sportbonden met aandacht voor sporters met een beperking ondersteunen verenigingen bij het organiseren van aanbod. Drie kwart heeft zelf aanbod voor sporters met een beperking, zoals clinics en evenementen.

Werven van sporters met een beperking blijft lastig

Sportbonden geven aan dat er te weinig sporters met een beperking zijn om aanbod voor te organiseren. Ze willen dan ook graag ondersteuning bij het werven van de doelgroep. Daarnaast ervaren zij bij het realiseren van sporten en bewegen voor mensen met een beperking een gebrek aan menskracht, begeleiding en financiën.

Beperkte samenwerking met relevante partners

Sportbonden met aandacht voor sporters met een beperking werken beperkt samen met partijen als NOC*NSF, Uniek Sporten, Gehandicaptensport Nederland en andere sportbonden. Hier liggen onbenutte kansen om kennis, ervaring en goede voorbeelden op te halen en te delen.

Peiling onder 42 sportbonden

Voor dit onderzoek is in de zomer van 2020 een peiling onder sportbonden uitgezet, als onderdeel van een verdiepende monitor naar inclusief sporten en bewegen. De vragenlijst is ingevuld door 42 sportbonden, waarvan er 36 aangeven aandacht te hebben voor sporters met een beperking. Dit is ruim 80 procent van alle sportbonden die naar verwachting aandacht hebben voor sporters met een beperking.

Lees het rapport ‘Sporten en bewegen voor mensen met een beperking: aandacht van sportbonden voor inclusief sporten en bewegen’.

Bron: Mulier Instituut