Maandag 04 oktober 2021

Back to work

Wat is jouw plan?

Vanaf 25 september geldt: ‘Werk thuis als het kan en op kantoor als het nodig is’. Stapsgewijs vinden er verdere versoepelingen van de coronamaatregelen plaats en komen werknemers weer deels naar kantoor. Na 1,5 jaar structureel thuiswerken is het tijd om de ad-hoc oplossingen om te zetten naar meer duurzaam beleid. Wat werkte goed vóór de komst van Covid-19, tijdens Covid-19 en wat betekent dit met het oog op de toekomst van werk in jouw organisatie? Communicatie is hierin essentieel.

De WOS adviseert je actief vooruit te kijken om je voor te bereiden op een nieuwe situatie, een uitgelezen kans. Deze overgang brengt mogelijkheden met zich mee om het anders te gaan doen. De inrichting van ‘hybride werken’ is één van de meest relevante strategische vraagstukken van deze tijd. Heeft jouw organisatie al een visie gevormd? Hoe gaat ‘Back to work’ en het hybride werken er in jouw organisatie uitzien? En wat betekent dit voor jouw werknemers? Kortom, wat is jouw plan?

Visie op werk

Veel werkgevers geven aan dat zij – evenals hun werknemers – een combinatie van thuis- en kantoorwerk het meest wenselijk achten. Ook zijn er organisaties die hybride werken breder zien. De locatie waar het werk gedaan wordt is niet leidend, maar het wat gedaan moet worden, waar dit het beste gedaan kan worden en wie je ervoor nodig hebt (of juist niet) wordt als leidend gezien. Het verruimen van de tijden waarop men het werk kan uitvoeren behoort hierbij ook tot de mogelijkheden. 

Welke keuze het best passend is, is aan de organisatie zelf. Als werkgever zul je samen met je werknemers beleid moeten maken hoe dit hybride werken er in de praktijk uit moet komen te zien. Het vraagt wat van de stijl van leiderschap van zowel de werknemer als de werkgever, maar hybride werken vraagt meer om over na te denken. Van het inrichten van de werkplek, het aanpassen van arbeidsvoorwaarden tot het anders kijken naar productiviteit (resultaatgericht werken) en creativiteit. Autonomie (eigen regie over de werkdag), competentie en verbondenheid spelen hierin een cruciale rol. Wees bewust van het bredere kader, de vragen achter hybride werken en de raakvlakken/ invloeden die dit heeft op andere HR thema’s.

De WOS adviseert: ga met elkaar in gesprek. Weet wat elkaars behoeften zijn en spreek verwachtingen uit. Besteed niet alleen aandacht aan de harde kant, zoals taken en verantwoordelijkheden, maar ook aan de zachtere kant, zoals vitaliteit, teamspirit en in verbinding blijven met elkaar. Op welke gebieden moet jouw organisatie nog aan de slag en hoe ga je dit doen? 

Thema’s ‘Back to work’

Om jou te ondersteunen bij het organiseren van een nieuwe manier van werken heeft de WOS informatie opgesteld die behulpzaam is bij visievorming, het opstellen van beleid en de voorlichting naar werknemers. Je vindt de informatie aan de hand van vier hoofdthema’s.

Klik op de knop om direct naar het thema te gaan.

Ondersteuning en advies

Mocht je zaken missen, behoefte hebben om te klankborden of heb je een vraag? Laat het ons weten. We bevinden ons in een unieke en nieuwe situatie, waarbij kennis zich ontwikkelt met de dag. Neem gerust contact met ons op via info@sportwerkgever.nl.

Bron: Sportwerkgever