Vrijdag 08 mei 2020

Geen transitievergoeding bij demotie

De Hoge Raad in Nederland bepaalde in 2018 dat een medewerker recht heeft op een gedeeltelijke transitievergoeding als de arbeidsduur substantieel is verminderd met twintig procent. Maar ben je als werkgever ook verplicht om een transitievergoeding te betalen bij demotie, oftewel, als je medewerker in een lagere, passende functie wordt geplaatst?

Het antwoord luidt 'nee'. Onlangs oordeelde de Hoge Raad namelijk dat een herplaatsing in een andere functie, niet gelijkgesteld wordt aan gedeeltelijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Het feit dat je medewerker minder salaris ontvangt dan voor de vorige functie, doet daar niets aan af. De arbeidsduur is immers hetzelfde gebleven.

Er bestaat dus géén recht op een gedeeltelijke transitievergoeding bij demotie. De aanspraak op een transitievergoeding ontstaat volgens de Hoge Raad in het geval van werkverlies, en niet wanneer de werknemer zijn inkomen om een andere reden verliest.