Dinsdag 29 november 2022

Gemeenten samen met sportclubs aan zet voor betaalbare sport

Op 28 november werd in de Tweede Kamer gesproken over sport. Het belangrijkste bespreekpunt is de compensatie van de gestegen energiekosten. De Rijksoverheid stelt additioneel budget beschikbaar voor zwembaden, via de TEK-regeling en via het gemeentefonds. NOC*NSF vertrouwt erop dat gemeenten de ter beschikking staande middelen in overleg en samenwerking met de lokale sportorganisaties zo zullen aanwenden dat alle accommodaties openblijven en de sport betaalbaar blijft voor alle inkomensgroepen in heel Nederland.

Deze lokale samenwerking staat ook centraal in het Sportakkoord II, een ander belangrijk bespreekpunt vanavond. Als één van de partners bij de totstandkoming van het akkoord, is NOC*NSF enthousiast over de missie, doelen en geplande activiteiten binnen Sportakkoord II. Zoals gebruikelijk is het akkoord in goede harmonie met het ministerie van VWS en de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) ontwikkeld. De opvolger van Sportakkoord I wordt daarnaast versterkt door de inbreng van het Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS).

Alleen samen kunnen we stevige stappen zetten naar dagelijks sportplezier voor iedereen in 2032! Hiervoor is het ook van essentieel belang dat sport en sportief bewegen een goede positie heeft in het nieuwe Gezond en Actief Leven Akkoord, waar sport, gezondheid en sociale cohesie samenkomen. De 35.000 sportclubs (sportverenigingen, sportondernemers en sportstichtingen) en de 6.500 buurtsportcoaches zijn cruciaal voor het bereiken van een gezond en actief leven voor alle inwoners van Nederland.

In aanloop naar het wetgevingsoverleg sport heeft NOC*NSF een position paper opgesteld met daarin belangrijke aandachtspunten voor de politiek.

Lees hier het position paper

Download hier de oplegger bij het position paper