Woensdag 23 september 2020

Gevolgen sport aanwijzingsbrief 18 september jl.

Afgelopen vrijdagavond is er een persconferentie geweest van premier Mark Rutte. Hierin zijn nieuwe maatregelen afgekondigd specifiek voor de veiligheidsregio’s Amsterdam-Amstelland, Haaglanden, Holland-Midden, Kennemerland, Rotterdam-Rijnmond en Utrecht. Dit heeft deels ook consequenties voor sport- en beweegaanbieders zoals sportverenigingen, zwembaden en fitnessclubs. Na overleg met het ministerie van VWS, heeft de Vereniging Sport en Gemeenten een specifiekere duiding van de aanwijzingsbrief gekregen. VSG heeft gemeend om deze UPDATE COVID 19 te publiceren omdat ook in gemeenten buiten de genoemde veiligheidsregio’s veel vragen binnenkomen.

Het betreft de volgende onderdelen:

  • De kwestie van gezelschappen, in de aanwijzing begrensd op 50 personen, geldt NIET in de sport. Dit zou gelden als er teams zouden zijn van meer dan 50 personen (die er in geen enkele sport zijn), of als een groep van meer dan 50 personen met elkaar naar een fitnesscentrum zou gaan, wat niet het geval is;
  • De meldplicht geldt voor elke afzonderlijke ruimte binnen, of buitensportaccommodatie waar meer dan 50 personen tegelijk zijn. Dat kan in een keer voor een lange periode, bijvoorbeeld: ‘tot eind december 2020 heb ik elke dinsdag, woensdag, zaterdag en zondag meer dan 50 personen op de accommodatie’;
  • Bij de melding dient aangegeven te worden wie toezicht zal houden op de naleving van de COVID-19-maatregelen.

Bij sport- en fitnessclubs zullen dit in veel gevallen de gebruikelijke coronaverantwoordelijken zijn conform voorschriften uit het protocol Verantwoord Sporten. Gezien de praktijk zal op veel plekken deze rol geïntensiveerd moeten worden en wordt u gevraagd daarop toe te zien.

Aangegeven is dat de melding bij de voorzitter van de veiligheidsregio gedaan moet worden. De veiligheidsregio’s die het betreft zullen dit proces zelf vormgeven. Zodra dit duidelijk is wordt verzocht om dit ook zo actief mogelijk met de sport- en beweegaanbieders in uw gemeente te communiceren. VSG roept op om ook de sport- en beweegaanbieders in uw gemeenten zoveel mogelijk positief te stimuleren zich aan de sportprotocollen te houden, zodat we met z’n allen ook daadwerkelijk kunnen blijven sporten.

Lees het volledige artikel op de site van de VSG.