Woensdag 28 juni 2023

Huurtarieven gemeentelijke binnensportaccommodaties stijgen met 3 procent

Tussen 2021 en 2022 stegen de gemiddelde huurtarieven voor gemeentelijke sporthallen, sportzalen en gymzalen met ongeveer 3 procent. In zeven op de tien gemeenten namen de huurtarieven toe met maximaal 4 procent. Dit blijkt uit de huurtarievenmonitor van het Mulier Instituut.

Verenigingen betalen lager tarief dan andere gebruikers

Verenigingen betaalden in 2022 het laagste huurtarief: gemiddeld 41,28 euro per uur voor sporthallen, 22,87 euro voor sportzalen en 13,28 euro voor gymzalen. Organisaties met een winstoogmerk betaalden gemiddeld de hoogste uurtarieven: 92,53 euro voor een sporthal, 45,70 euro voor een sportzaal en 26,60 euro voor een gymzaal.

Huur hoger in stedelijke gemeenten en bij uitbestede exploitatie

De huurtarieven voor binnensportaccommodaties waren in 2022 hoger in stedelijke gemeenten. Ze waren ook hoger als een andere partij dan de gemeente verantwoordelijk was voor de exploitatie.

Huurtarieven voetbalvelden hoger in stedelijke gemeenten

Verenigingen betaalden in 2022 voor de huur van een natuurgrasvoetbalveld gemiddeld 3.600 euro per seizoen/jaar. Voor een kunstgrasvoetbalveld was dat gemiddeld 7.068 euro. Voor zowel natuurgras- als kunstgrasvoetbalvelden was het gemiddelde huurtarief hoger in stedelijke gemeenten.

Landelijke huurtarievenmonitor

Binnen de huurtarievenmonitor registreert het Mulier Instituut de huurtarieven voor gemeentelijke sportaccommodaties. Dit doen we op basis van overzichten die gemeenten of exploitanten publiceren op hun websites en een peiling (november 2022) onder gemeenteambtenaren sport via het panel van de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG). De komende jaren blijven we de huurtarieven volgen.

Lees de volledige bevindingen in het rapport ‘Huurtarievenmonitor gemeentelijke sportaccommodaties 2022’.

Bron: Mulier Instituut