Woensdag 22 juni 2022

Investeren in sport en bewegen heeft maatschappelijke meerwaarde

Sport en bewegen leiden tot betere gezondheid, welzijn en plezier. Voor het in het gemeentelijk beleid krijgen van sport en bewegen, is het belangrijk te laten zien dat erin investeren loont. Hiervoor hebben adviesbureau Rebel en het Mulier Instituut de Social Return On Investment (SROI) van sport en bewegen in Nederland geschat. Die was 2,51 in 2019 en is nu 2,70.

De Social Return On Investment (SROI) is een manier om het maatschappelijk rendement van investeringen in sport en bewegen uit te drukken. De methode toont de maatschappelijke kosten en opbrengsten die zijn gerelateerd aan mensen die sporten en bewegen, en weegt die tegen elkaar af. In 2019 is de SROI van sport en bewegen voor het eerst berekend in Nederland. Die kwam uit op 2,51. Dat betekent: de maatschappelijke opbrengsten zijn 2,51 keer zo hoog als de kosten.De behoefte aan het inzichtelijk maken dat investeren in sport en bewegen loont, is actueel. De studie van onderzoeksbureau Ecorys – de basis van de SROI-studie – is in 2020 herhaald. Ook zijn er nieuwe data over de beweegrichtlijnen. Dat maakte het mogelijk om de SROI van sport en bewegen opnieuw te berekenen in 2022. Die is uitgekomen op 2,70.

Completer beeld

De totale kosten van sport en bewegen in Nederland in de nieuwste SROI zijn € 9,6 miljard. Dat is de som van de uitgaven van overheden, bedrijven en sportende/bewegende mensen en de tijdsinzet van vrijwilligers in de sport. De grootste kosten zijn de maatschappelijke kosten van vrijwilligerswerk en uitgaven aan commerciële voorzieningen.

Nieuw in 2022 is dat de maatschappelijke kosten van vrijwilligerswerk zijn meegenomen. Ook zijn de geraamde kosten van commerciële aanbieders completer dan in 2019, omdat daar nu meer data over beschikbaar zijn. De gemeentelijke uitgaven hebben naast de sportbegroting ook – een schatting van – de relevante kosten binnen het armoedebeleid (sportfonds), gezondheidsbeleid, onderwijs en openbare ruimte (zoals speeltuinen, skateparks en fitnesstoestellen) meegenomen. Daardoor is de nieuwe SROI completer.

Lees het hele artikel van Allesoversport hier.