Woensdag 24 maart 2021

Regeling specifieke uitkering zwembaden en ijsbanen

Specifiek voor zwembaden en ijsbanen is er een uitkering die bestemd is om aanvullend op de diverse steunmaatregelen extra compensatie voor geleden schade te kunnen bieden. Doordat deze accommodaties het afgelopen jaar op meerdere momenten hun deuren voor langere tijd hebben moeten sluiten en op andere momenten bezoekers slechts beperkt hebben kunnen toelaten, stelt het kabinet 100 miljoen euro beschikbaar voor de instandhouding van dit type accommodatie voor de sportinfrastructuur.

Dit budget is voor (gedeeltelijke) compensatie van het resterende exploitatietekort als gevolg van de coronacrisis na aftrek van reeds ontvangen middelen uit steunmaatregelen en subsidies. De uitkering heeft betrekking op de periode 1 maart tot en met 31 december 2020 en kan aangevraagd worden van 1 april tot 1 juni 2021.

De regeling is op 23 maart 2021 gepubliceerd in de Staatscourant.

Bron: Vereniging Sport en Gemeenten