Maandag 26 oktober 2020

Reorganiseren in tijden van corona

Helaas noodzaakt de coronacrisis sommige sportorganisaties tot reorganiseren. Werkgevers in de Sport zette een aantal handvatten uiteen.

Voor ontslag wegens bedrijfseconomische redenen is een ontslagvergunning van het UWV Werkbedrijf vereist of er kan een einde worden gemaakt aan de arbeidsovereenkomst door middel van een vaststellingsovereenkomst. Werkgever en werknemer leggen dan gezamenlijk in een overeenkomst de voorwaarden voor ontslag vast. Er wordt alleen ingegaan op het aanvragen van een ontslagvergunning bij UWV. Hierbij worden de procedures van ontslag tot 20 werknemers en meer dan werknemers belicht, waarbij ook wordt gekeken naar de voorwaarden die het UWV stelt, de CAO sport en de rol van de ondernemingsraad.

Verder gaat het artikel in op het sociaal plan, transitievergoeding en volgen er nog nuttige tips voor het doorlopen van het hele reorganisatie-proces. 

Het gehele artikel lees je hier.

Neem voor meer informatie contact op met de WOS via info@sportwerkgever.nl of 026 483 44 50