Donderdag 02 juni 2022

Rondetafeldiscussie opkomende arbeidsvormen sportsector

Afgelopen 19 mei heeft de WOS haar leden uitgenodigd om deel te nemen aan een rondetafeldiscussie over de opkomende arbeidsvormen in de sportsector in Europa.

Discussie
Om de discussie op gang te brengen was een aantal vragen voorbereid zoals ‘welke van de nieuwe arbeidsvormen worden al gebruikt binnen uw organisatie?’, ‘welke zou voor uw organisatie kunnen werken?’, ‘heb je de kennis/ervaring om deze te implementeren?’. Op basis van de antwoorden van de aanwezigen werden de voor- en nadelen besproken van elke vorm van nieuw dienstverband, hoe deze geïmplementeerd zouden kunnen worden en welke mogelijke barrières er zijn. De aanwezigen deelden hun ervaringen en voorbeelden van best/bad practices.

Lees de uitkomsten van de discussie in dit artikel.