Maandag 05 oktober 2020

Sector ontvangt voor 76 procent van de banen NOW

De bedrijven die in de periode van maart tot en met juli een NOW-uitkering ontvingen telden in februari 2,6 miljoen werknemersbanen. De NOW-regeling is bedoeld voor bedrijven die in die periode gedurende drie aaneengesloten maanden een omzetverlies verwachtten van minimaal 20 procent. Dankzij deze steun konden zij het loon van werknemers doorbetalen bij verminderde inkomsten.

De bedrijfstakken waarin verhoudingsgewijs de meeste werknemersbanen waren betrokken bij een NOW-uitkering waren de horeca (85 procent van het aantal werknemersbanen in februari), cultuur, sport en recreatie (76 procent) en verhuur en overige zakelijke diensten (57 procent). 

Bij de bedrijven die NOW-steun ontvingen verdwenen tussen februari en juni 181 duizend banen, een afname van 6,9 procent. Het baanverlies was met 12,2 procent het grootst in de bedrijfstak verhuur en overige zakelijke dienstverlening, gevolgd door de bedrijfstakken horeca en cultuur, sport en recreatie (beide 10 procent).

De regeling is zo opgesteld dat ontslag van werknemers zoveel mogelijk achterwege blijft. Dat er bij bedrijven die gebruikmaakten van de regeling toch banen vervielen, kan onder meer komen doordat tijdelijke contracten niet werden verlengd. Ook worden arbeidsrelaties waarin geen uren worden gewerkt (bijvoorbeeld oproepbanen) niet geregistreerd als baan.

Lees het gehele artikel hier.