Dinsdag 12 oktober 2021

Sportondernemers minder optimistisch over toekomst na corona dan bonden en verenigingen

Sportondernemers zagen hun toekomst in april 2021 somberder in dan sportverenigingen en sportbonden. Zij verwachtten hun onderneming minder lang overeind te kunnen houden, waren minder veerkrachtig en hadden overheidssteun harder nodig. Dit blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut.

Sportondernemers het hardst geraakt

Sportondernemers sloten het jaar 2020 het vaakst af met een negatief resultaat. Waar sportbonden en verenigingen verliezen konden beperken met kostenbesparingen en steunmaatregelen, lukte dat ondernemers minder goed.

Overheidssteun essentieel voor voortbestaan sportondernemers

Voor het voortbestaan van zes op de tien sportondernemers zijn steunmaatregelen van de overheid naar eigen zeggen essentieel. Bij verenigingen en bonden compenseren de steunpakketten de schade gedeeltelijk. Zij noemen de steun minder vaak onmisbaar voor hun voortbestaan.

Kwart sportondernemers op omvallen

23 procent van de sportondernemers gaf in april 2021 aan op omvallen te staan. Verenigingen en bonden waren niet zo negatief over hun perspectief. Over hun eigen veerkracht om corona te overleven zijn de ondernemers pessimistischer dan verenigingen en bonden.

Uitvraag tijdens lockdown

De vragen over het toekomstperspectief van sportverenigingen, sportbonden en sportondernemers zijn gesteld in het voorjaar van 2021. De binnensport lag toen volledig stil en de verenigingssport gedeeltelijk. De resultaten gaan dus over de verwachtingen op dat moment.

In het najaar van 2021 en het voorjaar van 2022 worden de sportverenigingen, sportbonden en sportondernemers opnieuw bevraagd over hun toekomstperspectief.

Monitor Sport en corona

Dit factsheet verschijnt als onderdeel van de Monitor Sport en corona. Daarin worden de gevolgen van de coronamaatregelen voor het sport- en beweeggedrag en voor de organisatie en financiering van de sport in Nederland in beeld gebracht. Er zijn drie edities verschenen en in november 2021 verschijnt een vierde.

Lees de volledige bevindingen in het factsheet ‘Toekomstperspectief in tijden van corona’.

Bron: Mulier Instituut