Woensdag 09 september 2020

TASO doorgeschoven naar 15 september

Om de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) te beperken, heeft het kabinet in het voorjaar van 2020 diverse maatregelen ingevoerd. Deze hebben in veel sectoren impact gehad, waaronder de amateursport.

De Tegemoetkoming amateursportorganisaties COVID-19 (TASO) is bedoeld voor amateursportorganisaties die ten minste 20% van hun omzet zijn verloren, als gevolg van de maatregelen tegen COVID-19.

Aanvragen vanaf 15 september 2020

De uitwerking van de TASO-regeling blijkt meer tijd te kosten dan eerder was voorzien. Daarom is het helaas nog niet mogelijk om het aanvraagportaal open te stellen. U kunt een aanvraag voor de TASO indienen van dinsdag 15 september tot en met zondag 4 oktober.

Dit heeft geen gevolgen voor uw aanvraag of de kans op de tegemoetkoming. Alle aanvragen die binnen de aanvraagtermijn worden ingediend, worden gelijk behandeld.

Hoogte tegemoetkoming

De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van uw doorlopende lasten in de periode waarin u ten minste 20% minder omzet had. U kunt voor 2 perioden subsidie aanvragen: 1 maart tot en met 31 mei 2020 en 1 juni tot en met 31 augustus 2020.

Er is € 44,5 miljoen subsidie beschikbaar. Bij overschrijding van het budget vindt op 5 oktober 2020 een loting plaats onder alle correcte en volledige aanvragen. Neem daarom de tijd om uw aanvraag correct en volledig in te dienen.

Voorwaarden

Een amateursportorganisaties komt voor een eenmalige tegemoetkoming in aanmerking als het in de periode van 1 maart tot en met 31 mei 2020 en/of 1 juni tot en met 31 augustus 2020 ten minste 20% aan omzet heeft verloren.

Lees het hele artikel op dus-i.nl.