Donderdag 17 december 2020

Update Covid-19 en sport

De nieuwe maatregelen die maandagavond 14 december jl. door de minister president zijn afgekondigd zijn ook voor de sport ingrijpend. Deze update gaat in op de gevolgen voor sport. Tevens bevat deze update informatie over de financiële compensatiemaatregelen en een vooruitblik op het op enig moment weer opstarten van sportcompetities.

Het kabinet erkent de positieve werking van sport en beweging op onze gezondheid, weerbaarheid en stressniveau en blijft sporten onder voorwaarden mogelijk maken. Dit zijn de maatregelen voor sport tijdens de Lock down:

  • Sporten in binnenruimtes is niet toegestaan. Buiten kan onder voorwaarden wel gesport worden;
  • Zwembaden en sportscholen zijn gesloten. Ook zwemlessen mogen niet worden gegeven;
  • Volwassenen vanaf 18 jaar sporten alleen of met zijn tweeën, en alleen buiten;
  • Kinderen en jongeren tot en met 17 jaar hoeven tijdens het sporten onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Maar er worden geen wedstrijden gespeeld tegen sporters van andere verenigingen. Onderlinge trainingspartijen mogen wel. Kinderen met klachten blijven thuis;
  • Groepslessen voor 18 jaar en ouder, buiten mogen niet plaatsvinden. Een trainer voor een groep als geheel mag niet. Een trainer mag wel van tweetal naar tweetal lopen voor instructies;
  • Desgewenst mogen buitenzwembaden wel open zijn, maar met dezelfde beperkingen als voor overige sporten buiten;
  • Tenten buiten met open zijdes mogen, maar met dezelfde beperking zoals die voor de buitensport als geheel gelden;
  • Publiek bij sport is niet toegestaan;
  • Voor een select aantal topsporters met een zogeheten A-Status gelden sterk geclausuleerde voorwaarden.

Topcompetities

Per 17 december mogen topsporters die actief zijn in topsportcompetities weer, onder voorwaarden (zie topsportprotocol), in groepen trainen en wedstrijden spelen. Het gaat daarbij om een selecte groep van 1.000 voetballers en ca. 5.000 topsporters uit andere competities. Dit betreft zowel mannen als vrouwen, uit de volgende sporten: hockey, basketbal, waterpolo, volleybal, handbal, korfbal, beachvolleybal, honkbal, softbal, rugby, ijshockey, rolstoelbasketbal, zaalvoetbal, cricket, badminton en tafeltennis. (klik hier voor actuele informatie: andere competities). Voetballers in de Eredivisie en Eerste divisie, voetbalsters in de eredivisie en topsporters met een A-status mochten al trainen en wedstrijden spelen op aangewezen topsportlocaties.

Om deze topcompetities in goede en veilige banen te leiden is ook een apart topsportprotocol opgesteld met daarin zeer gedetailleerde richtlijnen en voorschriften. Bijvoorbeeld over het testbeleid dat door iedere sport gehanteerd wordt teneinde eventuele coronabesmettingen vroegtijdig te kunnen signaleren. Dit protocol is te downloaden op de website van NOC*NSF: https://nocnsf.nl/sportprotocol

Steunmaatregelen

TASO- en TVS-regeling
Om sport zo goed mogelijk te ondersteunen, verlengt de rijksoverheid de specifieke steunpakketten. Het betreft de TASO (tegemoetkoming amateursportorganisaties) en de TVS (tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties). Hiervoor is voor de periode oktober tot en met december 2020 een budget beschikbaar van respectievelijk 25 miljoen euro (TASO) en 35 miljoen euro (TVS). De publicatie en openstelling van deze regeling zal naar verwachting niet eerder dan eind februari 2021 zijn.

Omdat sport in het laatste kwartaal niet geheel gesloten is geweest, wordt gezocht naar een passende sleutel voor compensatie. Hierbij wordt binnen de TASO gekeken naar omzetverlies, personele lasten die niet in aanmerking komen voor algemene landelijke steunmaatregelen en ook inkomstenderving als gevolg van de sluiting van kantines. Voor de TVS zal ook meer maatwerk nodig zijn, maar de basis van deze regeling blijft het kunnen aanvragen van een tegemoetkoming om huren (gedeeltelijk) te kunnen kwijtschelden. Beide regeling worden door DUS-i uitgevoerd.

Zwembaden en ijsbanen
Specifiek voor zwembaden en ijsbanen komt een uitkering die bestemd is om aanvullend op de diverse steunmaatregelen extra compensatie voor geleden schade te kunnen bieden. Doordat deze accommodaties het afgelopen jaar op meerdere momenten hun deuren voor langere tijd hebben moeten sluiten en op andere momenten bezoekers slechts beperkt hebben kunnen toelaten, stelt het kabinet ca. 100 miljoen euro beschikbaar voor de instandhouding van dit type accommodatie voor de sportinfrastructuur.

Dit budget is voor (gedeeltelijke) compensatie van het resterende exploitatietekort als gevolg van de coronacrisis na aftrek van reeds ontvangen middelen uit steunmaatregelen en subsidies. De uitkering heeft betrekking op de periode 1 maart / 31 december 2020.

De uitdaging voor nu zit in het vinden van de geschikte constructie waarbij de diverse steunmaatregelen elkaar aanvullen en niet uitsluiten, zoals bijvoorbeeld door lokale kwijtschelding huur en reeds ontvangen NOW. De verwachting is dat deze regeling opvolgend aan TASO en TVS bekend gemaakt en opengesteld zal worden. Vooralsnog zal dat dan in maart 2021 zijn.

Regelingen in 2021
Wij zijn met VWS directie sport inmiddels ook in gesprek over  de vormgeving van de verschillende steunpakketten voor 2021. De huidige Lock down, en het te verwachten verloop van het vaccinatieproces maken het aannemelijk dat verlenging van deze pakketten voor het eerste kwartaal én tweede kwartaal 2021 in ieder geval noodzakelijk zal blijken.

Nuttige links en contacten

Meer informatie over de maatregelen en specifieke protocollen en vragen en antwoorden vind u hier:

Algemene informatie en vragen en antwoorden over sport en corona:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport

Sportspecifieke protocollen en vragen en antwoorden:
https://nocnsf.nl/sportprotocol

Lees het gehele artikel van Vereniging Sport en Gemeenten hier.