Woensdag 04 januari 2023

Veel meer meldingen grensoverschrijdend gedrag in sportsector

In 2022 werden er door het Centrum Veilige Sport Nederland ruim 1400 nieuwe dossiers aangemaakt. Ten opzichte van 2021 is dit een stijging van maar liefst 60%.

Het Centrum is trots op dit aantal. Achter elk dossier gaat een persoonlijk verhaal en bovenal veel moed om daarmee naar buiten te treden schuil.  De enorme groei van het aantal dossiers toont eens te meer aan dat grensoverschrijdend gedrag uit de taboesfeer raakt. Mensen durven het gesprek steeds vaker te voeren en dat is een ontwikkeling die het Centrum als vanzelfsprekend toejuicht. Samen zijn we voor een veilige sport.

Miriam Reijnen gaf namens het Centrum Veilige Sport Nederland op 4 januari een eerste reactie aan NPO Radio 1 over deze ontwikkeling. Luister haar verhaal hier terug: https://bit.ly/reactiecvsn.

Bron: Centrum voor Veilige Sport