Vrijdag 03 juni 2022

Veilig sportklimaat vraagt flinke investering

Voor een veilig sportklimaat zonder grensoverschrijdend gedrag is minstens zestien miljoen euro per jaar nodig. Met dat bedrag kan de georganiseerde sport in ons land de basismaatregelen nemen op het gebied van preventie, educatie en handhaving om excessen te voorkomen. Om optimale integriteitsmaatregelen in te voeren, zowel op verenigingsniveau als in de topsport, is structureel ruim het dubbele nodig. Dat blijkt uit onderzoek van bureau Berenschot in opdracht van NOC*NSF.

Grensoverschrijdend gedrag is ook in de sport op alle niveaus een actueel thema. Het aantal dossiers met betrekking tot grensoverschrijdend gedrag bij het Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN) is dit jaar gestegen tot ruim 650. In 2021 waren dat er in totaal negenhonderd. 

NOC*NSF en de aangesloten sportbonden stelden vorig jaar in de Visie Sport & Integriteit al een reeks van maatregelen vast die nodig zijn voor een veilig sportklimaat. In de scenario’s laag, midden en hoog berekent Berenschot de minimale, gemiddelde en maximale implementatie van deze maatregelen. Uiteraard beginnen we daarbij niet op nul. De sportbonden werken samen met NOC*NSF al langere tijd aan preventief beleid en tuchtrecht. Wel is duidelijk dat het beter kan en moet.

Er zijn bovendien grote verschillen in de mate waarin sporten, maar ook gemeenten, in staat zijn om de maatregelen uit te voeren. Er is dan ook dringend structureel extra geld nodig om veel meer sportaanbieders, trainers, coaches en sporters te bereiken om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen, sportplezier te bevorderen en sporters weerbaar te maken.

Preventie en educatie grootste kostenposten

De grootste kostenpost betreft in alle doorgerekende scenario’s het onderdeel preventie: een verplichte VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) voor alle jeugdtrainers, aanjagen van preventief beleid door gemeenten en de aanstelling van een professionele integriteitsmanager bij alle sportbonden.

Ook de maatregelen op het gebied van educatie en voorlichting vragen om behoorlijke structurele investeringen, met name in de opleidingskosten voor (jeugd)trainers en andere medewerkers die zelfstandig een groep kinderen begeleiden.

Lees het gehele artikel hier.