Woensdag 13 januari 2021

Verlenging lockdown

In de persconferentie van 12 januari heeft het kabinet aangekondigd dat de lockdown die op 15 december in is gegaan wordt verlengd met drie weken. Dat betekent dat de huidige maatregelen tot ten minste 9 februari van kracht blijven.

Contacten dienen tot een minimum beperkt te worden, mede met het oog op de nieuwe varianten waar het OMT nu aanvullend onderzoek naar doet. Daarmee samenhangend wordt ook onderzocht of verzwarende maatregelen zoals een avondklok nut hebben.

Ook voor de sport geldt dat de maatregelen verlengd zijn. Zo blijven de binnensportlocaties gesloten blijven en mag er buiten met maximaal twee mensen (exclusief trainer) gesport worden.

De regering voert overleg met diverse partijen over een aanvullend economisch steunpakket voor ondernemers.