Woensdag 25 mei 2022

Wettelijk minimumloon gaat per 1 juli 2022 omhoog met 1,8%

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en minimumjeugdloon stijgen per 1 juli 2022 met 1,8%. Dat heeft de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vastgesteld in een regeling die in de Staatscourant is gepubliceerd. Bij een volledig dienstverband is het wettelijk bruto minimumloon voor werknemers van 21 jaar en ouder, vanaf 1 juli 2022:

  • € 1.756,20 per maand (nu € 1.725,00)
  • € 405,30 per week (nu € 398,10)
  • € 81,06 per dag (nu € 79,62)

Werkgevers moeten daardoor in de tweede helft van dit jaar aan werknemers van 21 jaar en ouder met een fulltime dienstverband minimaal € 1.756,20 bruto per maand betalen. Werknemers die het minimumloon betaald krijgen, gaan er daardoor 1,8% op vooruit ten opzichte van het minimumloon dat geldt sinds 1 januari 2022. Werkgevers moeten het minimumloon betalen aan werknemers van 21 jaar en ouder met een fulltime dienstverband.

Kabinet wil wettelijk minimumuurloon

Hoewel er nu geen wettelijk minimumuurloon is, komt dat er wel als het aan het kabinet ligt. Uit het coalitieakkoord blijkt dat het kabinet een minimumuurloon wil invoeren op basis van de 36-urige werkweek. Hiermee geeft het kabinet uitvoering aan het initiatiefwetsvoorstel voor de invoering van een wettelijk minimumuurloon. Maar ook de Sociaal Economische Raad (SER) pleitte vorig jaar voor invoering van een minimumloon per gewerkt uur. Daarvoor deelt de werkgever het minimumloon per week door het aantal uur dat in de organisatie een fulltime werkweek is (meestal 36, 38 of 40 uur). Het kabinet heeft wel plannen voor het invoeren van een minimumuurloon op basis van de 36-urige werkweek.

Uitzondering voor BBL’ers

Werknemers onder de 21 jaar hebben recht op een percentage van het wettelijk minimumloon. Daarbij gelden er voor werknemers van 18, 19 of 20 jaar die een arbeidsovereenkomst hebben in verband met een beroepsbegeleidende leerweg (BBL) lagere minimumbedragen.

Net als het minimumloon per maand, week en dag, stijgt ook het minimumloon per uur per 1 juli 2022. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de minimumuurlonen per 1 juli 2022 bij een 36-, 38- en 40-urige werkweek op een rij gezet.

Zie de tabellen op Sportwerkgever.nl.