Donderdag 29 september 2022

Wettelijk minimumloon in 2023

In het coalitieakkoord waren de kabinetspartijen overeengekomen dat het wettelijk minimumloon (WML) tot en met 2025 gefaseerd verhoogd zou worden, in totaal met 7,5%. Nu is echter naar buiten gekomen dat deze verhoging, vanwege de uitzonderlijke situatie rondom inflatie, in één keer volledig ingevoerd gaat worden – plus een extra 0,55%. Daarbij komt nog de halfjaarlijkse indexatie. In totaal komt de verhoging daarmee uit op 10,15%.

Lees meer over wat er verandert in 2023

Bron: awn.nl