Maandag 01 november 2021

Wettelijk minimumloon verhoogd vanaf 1 januari 2022

Het wettelijk minimumloon (WML) gaat vanaf 1 januari 2022 omhoog naar 1.725 euro per maand. De aanpassing van het wettelijk minimumloon per 1 januari 2022 is bekendgemaakt in de Staatscourant.

WML wordt twee keer per jaar vastgesteld

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) stelt twee keer per jaar het wettelijk minimumloon vast. Dit gebeurd per 1 januari en 1 juli van het kalender jaar. In de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) is geregeld dat de algemene welvaartsontwikkeling ook merkbaar moet zijn voor werknemers met een minimumloon en voor uitkeringsgerechtigden. Daarom is het minimumloon gekoppeld aan de gemiddelde contractloonontwikkeling.

Na de (wettelijke) afronding bedraagt het bruto wettelijk minimumloon per 1 januari 2022 € 1.725,00 per maand, € 398,10 per week en € 79,62 per dag. De hiermee corresponderende wettelijke minimumjeugdlonen zijn geregeld in het Besluit minimumjeugdloon (Stb. 1983, 300). Kijk voor meer informatie op de site van de WOS.

Bron: WOS