Dinsdag 17 januari 2017

1 februari: werkgroep ‘Branchemodel Inclusief Werkgeven’

WOS-leden kunnen deelnemen aan de werkgroep ‘Branchemodel Inclusief Werkgeven’. Bij inclusief werkgeven gaat het om het stimuleren van arbeidsparticipatie van medewerkers met beperkingen. De aanpak is ontwikkeld door AWVN en SBCM (sectorfonds SW). Samen hebben zij een ‘Branchemodel Inclusief Werkgeven’ ontwikkeld voor werkgevers in diverse branches en sectoren met als doel dat zij mogelijkheden gaan creëren om werk te bieden aan medewerkers met een arbeidsbeperking.

Kijk voor meer informatie en aanmelden op sportwerkgever.nl.