Vrijdag 13 februari 2015

10 maart: Praat mee tijdens De Sport Recordings!

De Sport Recordings: welkom!

Niets mooiers dan werken in de sport: bijdragen aan meer sport en gezondheid in Nederland! Ook de dynamiek in de sport is fantastisch. Bij zo’n mooi werkveld past een slimme manier van werken. Hoe doen andere branches dat eigenlijk? Kunnen we daar iets van leren en is dat ook toepasbaar op de sportsector? Graag nodigen we jóu uit om hierover met ons, 15 vakcollega’s en enkele sprekers uit andere branches van gedachten te wisselen. Geef je nu op door een e-mail te sturen aan sportrecordings@samenpresteren.nu.

Sport is een prachtig domein. Maar zal ook aantrekkelijk moeten blijven voor iedereen die daar werkt of wil gaan werken. Nu én in de toekomst. Samen Presteren, het Arbeidsmarktfonds in de Sport, is het fonds dat zich daar mee bezig houdt. Een samenwerking van de werkgevers- en werknemersorganisaties in de sport: de WOS, FNV Sport, CNV Dienstenbond en De Unie.

Sinds het najaar 2014 organiseert Samen Presteren een tour langs de velden: De Sport Recordings.
Om in gesprek te gaan met werkgevers en werknemers in de sport. Om van gedachten te wisselen met elkaar, met experts en prominenten. Zodat het fonds met actuele input haar activiteiten kan optimaliseren. Op dinsdag 10 maart 2015 staat het thema Slimmer Werken centraal. Jouw input zal bijdragen aan de keuze tot enkele tools die het Slimmer Werken faciliteren, die vervolgens op de sport zullen worden toegesneden.

Praat mee tijdens De Sport Recordings!

Dinsdag 10 maart, 09.30 - 12.00uur
Locatie: Pim Mulier, locatie Papendal: Papendallaan 52, 6816 VD Arnhem

Weet jij hoe je werk beter en slimmer kan, of streef jij naar praktische oplossingen? Dan nodigen wij jou graag uit om mee te praten op dinsdag 10 maart 2015. Tijdens deze derde bijeenkomst van De Sport Recordings praten we over interessante voorbeelden van Slimmer Werken uit andere branches. Welke voorbeelden spreken jou aan, in hoeverre zouden ze in de sportwereld toepasbaar zijn en op welke wijze zouden we deze kunnen aanpassen om ze te toetsen in onze wereld? Een inspirerende bijeenkomst waarbij we graag jouw mening horen. Jouw mening heeft effect op de voorbeelden die Samen Presteren vervolgens voor de sport beschikbaar maakt!