Donderdag 30 maart 2017

11 & 13 april: werksessie wet DBA

Op dinsdag 11 april en donderdag 13 april organiseert de WOS een tweetal bijeenkomsten om werkgevers ondersteuning bieden om op een goede manier de modelovereenkomsten van opdracht van de sport te gebruiken. Deze modellen zijn een belangrijk hulpmiddel bij het op juiste wijze inrichten van de samenwerking met derden in de sport en vormen het sluitstuk van een zorgvuldige beoordeling van de arbeidsrelatie met niet-werknemers. De bijeenkomsten zijn gericht op de praktijk en waar mogelijk worden praktijkvoorbeelden ook benut.

Kijk voor meer informatie en aanmelden op sportwerkgever.nl.