Woensdag 03 december 2014

11 december: Kennisdag Sport en Bewegen in de Buurt voor beleidsmedewerkers

Op 11 december 2014 vind de jaarlijks terugkerende Kennisdag van het programma Sport en Bewegen in de Buurt plaats.
Dit jaar is het programma gericht op beleidsmedewerkers/coördinatoren binnen gemeenten, sport en de sectoren gezondheid, welzijn, cultuur, onderwijs, zorg of het bedrijfsleven.

Super brainstorm

Wil je meer weten over de kansen van sport en bewegen in het sociale domein en netwerken met interessante partijen rondom dit thema? De Kennisdag biedt hier voldoende gelegenheid voor. Naast een super brainstorm door dagvoorzitter Erik Peekel kun je inhoudelijke sessie volgen, (lunch)tafelgesprekken voeren en deelnemen aan de speeddates voor advies en mogelijke samenwerking.

Werken in de sport

Op het gebied van werken in de sport kun je tijdens de speeddates terecht bij FNV Sport. Buurtsportcoaches en hun werkgevers worden hier geïnformeerd over de belangrijkste gevolgen van de Wet Werk en Zekerheid, waarvan de eerste wijzigingen al per 1 januari 2015 van kracht zijn. Daarbij gaat het onder andere om de wijzigingen in de proeftijd, concurrentiebeding, ketenregeling, het ontslagrecht en de WW en WIA. Ook wordt er stil gestaan bij de nieuw ingevoerde onderdelen binnen het arbeidsrecht zoals de aanzegtermijn, de bedenktermijn en de transitievergoeding.

Kwaliteitsimpuls buurtsportcoaches

Tevens wordt er een inhoudelijke sessie verzorgd over de kwaliteitsimpuls buurtsportcoaches, een traject gericht op de kwaliteit en inzet van de buurtsportcoach. De buurtsportcoach vormt lokaal de schakel tussen sport en bewegen en andere sectoren. Uit de praktijk en onderzoek blijkt dat er een grote diversiteit in de functies, rollen en het takenpakker is. Hoe zie je de toekomst van de buurtsportcoach? Op welke manier kan jij de buurtsportcoach in jouw gemeente/organisatie effectief en efficiënt inzetten en ondersteunen bij hun ontwikkeling? Praat mee een geef invulling aan de kwaliteitsimpuls voor buurtsportcoaches!

Aanmelden

Aanmelden kan nog steeds. Voor de meest actuele informatie over de onderwerpen van de speeddates en de inhoud van het programma verwijzen wij je door naar de website www.sportindebuurt.nl. Bekijk een impressie van vorig jaar.