Dinsdag 06 mei 2014

13 mei: Algemene Ledenvergadering FNV Sport

De Algemene Ledenvergadering van FNV Sport wordt gehouden op dinsdag 13 mei 2014, aanvang 20.00 uur en vindt plaats op het kantoor van FNV Sport (Varrolaan 104, 3584 BW te Utrecht).

Historisch moment

Deze avond wordt een historisch moment voor FNV Sport als Vereniging! In het kader van het fusietraject zal FNV Sport namelijk als vereniging worden opgeheven en opgaan als sector Sport & Bewegen binnen FNV in Beweging. Door de fusie kan de aanwezige groeipotentie beter worden benut en zelfs te vergroot worden. Daardoor kan meer worden gedaan voor de huidige en nieuwe leden. De ledenvergadering neemt het besluit. Dit besluit vereist een tweederde meerderheid. Jouw stem is tijdens de ledenvergadering dan ook zeer van belang! 

De vergadering

In het kader van de fusie wordt tijdens de vergadering een aantal relevante fusiedocumenten behandeld, te weten de nieuwe contributieregeling, het sectorreglement en de algemene voorwaarden. Verder geeft bestuurslid Loek Leenen een uniek doorkijkje in onze Sportsector en wordt een plaatsvervanger gezocht die namens de sector Sport en Bewegen plaats wil nemen in het Ledenparlement. 

Agenda

1. opening door de voorzitter;
2. vaststellen verslag Algemene Ledenvergadering 2013;
3. mededelingen;
4. vaststellen jaarrekening;
5. FNV Sport in 2014;
6. FNV in beweging; komende fusie en standpunt van het Bestuur;
7. behandeling van de relevante fusiedocumenten;
8. w.v.t.t.k.;
9. sluiting.

Aanmelden

Als je aanwezig wilt zijn op de vergadering, verzoeken we je je aan te melden via info@fnvsport.nl. Je krijgt de relevante stukken dan toegestuurd. Mocht je ook nog belangstelling hebben voor de overige fusiedocumenten, kun je dit eveneens aangeven. Als je niet aanwezig bent, maar wel de stukken wilt ontvangen, kun je dit via hetzelfde e-mailadres kenbaar maken.