Maandag 19 juni 2017

14 september: Bijeenkomst prestatiegericht belonen

Sinds 2016 biedt de CAO Sport de mogelijkheid om prestatiegericht belonen in te voeren. Een aantal werkgevers is al gestart met deze vorm van belonen en in 2018 zal er naar verwachting nog een aantal volgen. De WOS is voorstander van prestatiegericht belonen en draagt graag bij aan de implementatie en ontwikkeling daarvan. In dit kader vindt de WOS het waardevol dat haar leden inspiratie opdoen en leren van elkaar.

In het proces om prestatiegericht belonen goed invulling te geven binnen de eigen organisatie, nodigt de WOS je van harte uit voor één van de bijeenkomsten over prestatiegericht belonen.

Voor meer informatie en aanmelden, kijk op sportwerkgever.nl.