Woensdag 03 juni 2015

15-19 juni: Week van de RI&E

Van 15 tot en met 19 juni is het de 'Week van de RI&E'. Tijdens deze week worden de krachten gebundeld om werkgevers en werknemers bewust aan de slag te laten gaan met de risico's op het gebied van veilig en gezond werken. Dit jaar is gekozen voor het thema ‘Bewust ondernemen’. Bewust ondernemen betekent dat je weet welke risico’s je sportorganisatie of sportvereniging loopt, niet alleen financieel, maar ook op het gebied van veiligheid en gezondheid. Risico’s voor zowel je betaalde krachten als voor vrijwilligers en bezoekers. Heb jij alle risico’s duidelijk in beeld? 

Sport RI&E

De Sport RI&E van de WOS helpt je om dit op een gestructureerde manier te doen en passende maatregelen te nemen. Met de Sport RI&E kan een sportorganisatie of sportvereniging gestructureerd de risico's aanpakken om zo de kans op arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten en ongevallen tot een minimum te beperken. Tijdens de landelijke Week van de RI&E geeft de WOS aan sportorganisaties gratis advies bij een vraagstuk dat in verband staat met de Sport RI&E.

Ga ook aan de slag met de Sport RI&E op sportwerkgever.nl.