Dinsdag 28 juli 2015

15 september: lancering E-portal Ontwikkel jezelf!

Op 15 september 2015 wordt de E-portal Ontwikkel jezelf! voor loopbaanontwikkeling in de sport officieel in gebruik genomen. De openstelling van dit portal voorziet in een bereik van de 3700 werknemers die in de sportsector werkzaam zijn. Het E-portal wordt ondergebracht op werkenindesport.nl: dé plek voor alle actualiteit, informatie, helpdesk, HR-producten en diensten over werken en werkgeverschap binnen de sportbranche.

In een sterk veranderende wereld wordt er ook bij sportorganisaties steeds meer een beroep gedaan op andere en nieuwe vaardigheden. Dit betekent voor werknemers dat zij de eigen inzetbaarheid op peil moeten houden om mee te bewegen in de veranderende organisaties. De portal ondersteunt werknemers in het vaststellen van competenties en ambities en is behulpzaam bij het voorbereiden van loopbaangesprekken binnen de eigen organisatie.

Programma’s binnen de portal

Iedere werknemer in de sector krijgt in de portal toegang tot een ‘eigen pagina’. De portal voorziet op dit moment in twee programma’s: ‘Hoe word ik beter in mijn werk’ en ‘Mijn Loopbaan’. Een programma bestaat uit zowel gevalideerde testen als uit opdrachten. Een eenmaal doorlopen programma leidt tot een presentatie waarin een overzicht gegeven wordt van het dan ontstane profiel van de werknemer met inbegrip van zijn kwaliteiten, wensen en ambities. Sommige van de resultaten van de testen en opdrachten kunnen gedeeld worden met collega’s, vrienden of familie met het verzoek om feedback te geven op de inhoud. Het is uiteraard geheel aan de deelnemer om gebruik te maken van deze mogelijkheid. Op termijn kunnen ook andere programma’s aan het E-portal worden toegevoegd, denk bijvoorbeeld aan vitaliteit en gezondheid.

Portal ondersteunt loopbaangesprekken

De presentaties vormen de basis voor zogenaamde loopbaangesprekken tussen een werknemer en de leidinggevende. Parallel aan de ingebruikname van de E-portal zullen ook de leidinggevenden ondersteund worden in het voeren van loopbaangesprekken. Daartoe is met een achttal medewerkers uit de sport onder facilitering van Randstad een workshop ontwikkeld. Deze workshop zal door deze zelfde medewerkers aan de leidinggevenden uit de sector aangeboden worden.

De invoering van het E-portal is mede mogelijk gemaakt door het arbeidsfonds ‘Samen Presteren’ en werkenindesport.nl, een initiatief van NOC*NSF, de sociale partners in de sport (Werkgevers in de Sport (WOS), FNV Sport, CNV, De Unie) samen met Randstad als Partner in Sport van NOC*NSF. Het E-portal is voortgekomen uit één van de thema’s die tussen sociale partners is afgesproken in het kader van de CAO Sport. Het E-portal ondersteunt het streven van de sociale partners naar een goed functionerende en toekomstbestendige arbeidsmarkt in de sportsector.

Meer weten?

Stel je vraag via info@werkenindesport.nl.