Donderdag 06 december 2018

19 & 20 december: Experttraining beleidsadviseur 3.0

De maatschappij verandert. De overheid verandert mee?

Het is belangrijk dat je als beleidsadviseur over vaardigheden beschikt die aansluiten bij de nieuwe rol van de overheid: je moet flexibel en slagvaardig zijn, en interactief kunnen werken. Om je daarbij te helpen organiseert Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) een training die je daadkracht vergroot en je tools en inzichten verschaft waarmee je vanuit de gemeente aansluit op de samenleving anno nu. Binnen de training is een sleutelrol weggelegd voor het actief betrekken van burgers en instellingen. Je maakt kennis en je wordt getraind in het toepassen van nieuwe technieken en werkvormen die co-creatie tot leven brengen.

Bij een veranderende maatschappij en overheid hoort een ander ‘soort’ beleidsadviseur. Een beleidsadviseur met andere vaardigheden, competenties en wellicht een andere attitude. Dit kan de rol van een verbindend procesbegeleider zijn die op creatieve wijze met de beschikbare middelen en uitdagingen weet om te gaan. Zelfs als ervaren beleidsadviseur zal je best wel eens het gevoel hebben dat er andere eisen aan je gesteld worden en dat er andere vaardigheden gevraagd worden. Vraag je jezelf wel eens af of je het anders of nog beter kunt doen? Zou je willen weten hoe je nog actiever burgers en instellingen kunt betrekken? Wil je weten op welke wijze je samen met stakeholders tot een lokaal of regionaal sportakkoord kunt komen?

Dan is deze training iets voor jou. Deze training vergroot jouw daadkracht en geeft jou tools en inzichten die jouw manier van werken en wellicht ook jezelf zullen veranderen. In deze training leer je andere vaardigheden, die je kunt inzetten om interactief aan de slag te gaan met beleidsontwikkeling en om te komen tot ‘gedragen’ oplossingen.

Bovendien: als je meerdere modules volgt, ontwikkel je ook een andere houding, een andere attitude. Je krijgt, ook door reflectie op jezelf, nieuwe inzichten. Als je deze training volgt, zul je merken dat je niet alleen binnen je werk, maar ook op andere levensgebieden succesvoller wordt en doelen zult bereiken. Je zult meer energie krijgen en werk en vrije tijd komen meer in balans.

Programma

Het programma is volledig gericht op het ontwikkelen van een nieuwe kijk op het maken van beleid, passend bij de nieuwe rol van de overheid. De beleidsadviseur van nu is flexibel, slagvaardig, innovatief en werkt interactief! De training is inmiddels meerdere keren gegeven, geëvalueerd en doorontwikkeld.

  • Naam: Sportbeleidsadviseur 3.0 co-creatie.
  • Datum: woensdag 19 december 2018 vanaf 9.30 uur tot en met donderdag 20 december 2018 15.00 uur. Dit is inclusief lunches, diner en overnachting.
  • Locatie: Hotel & Conferentiecentrum Bergse Bossen in Driebergen, Traaij 299, 3971 GM Driebergen.
  • Prijs: voor VSG-leden € 695,00 excl. BTW(€ 840,95 incl. BTW), niet-leden € 795,00 excl. BTW (€ 961,95 incl. BTW). De prijs voor Young Professionals (< 36 jaar) van een VSG-lidorganisatie bedraagt € 450,00 excl. BTW(€ 544,50 incl. BTW), als zij samen met een senior van dezelfde organisatie aan deze training deelnemen. Een senior mag maximaal 2 jonge professionals meenemen die gebruik kunnen maken van deze kortingsregeling.
  • Aantal deelnemers: maximaal 18.

Inhoud

Hoe sluit je vanuit de gemeente aan op de samenleving anno nu? Hoe betrek je inwoners, bedrijven en organisaties werkelijk bij gemeentelijke uitdagingen? En hoe luister je naar en begeleid je goede initiatieven, zonder deze over te nemen? Hoe kom je van burgerparticipatie tot overheidsparticipatie?

Je maakt kennis en je wordt getraind in het toepassen van nieuwe technieken en werkvormen die co-creatie tot leven brengen.

Hoofdtrainer Lisette Sickmann

Lisette Sickmann werkte meer dan 32 jaar in de gemeentelijke overheid als sportbeleidsadviseur en werkt ruim 5 jaar als regioadviseur voor Vereniging Sport en Gemeenten. Verder is zij organisator, trainer, coach en opleider. Ze is tevens ervaringsdeskundige met betrekking tot co-creatie. Hiernaast zijn er gasttrainers en gastpresentaties, zoals Esther van der Storm (Ynnovate) en Stefan Staartjes (gemeente Nijkerk).

Inschrijven

Kijk voor praktische informatie en om je in te schrijven op de website van Vereniging Sport en Gemeenten.