Woensdag 04 juni 2014

19 juni: workshop werkkostenregeling

Sinds 1 januari 2011 is er een nieuwe regeling voor vergoedingen die werkgevers (gedeeltelijk) onbelast kunnen geven aan hun werknemers: de werkkostenregeling. Deze overkoepelende regeling vervangt de huidige regelingen voor belastingvrije onkostenvergoedingen aan werknemers. De oude regeling komt uiterlijk op 1 januari 2015 te vervallen, vanaf die datum is de werkkostenregeling verplicht.

Medezeggenschap

Als ondernemingsraad (OR) en Personeelsvertegenwoordiging (PVT) is het belangrijk betrokken te zijn bij de overgang van de oude naar de nieuwe regeling, omdat de nieuwe werkkostenregeling van grote invloed is op de onkosten die wel of niet worden vergoed en wat de werkgever wel of niet verstrekt. Het is dus letterlijk tijd voor ‘medezeggenschap’.

Bijeenkomst

Op 19 juni organiseert Abvakabo FNV samen met FNV Sport een bijeenkomst over de werkkostenregeling. Deze bijeenkomst is bedoeld voor OR- en PVT-leden die werkzaam zijn in de sector Sport en Recreatie. Tijdens deze bijeenkomst komt kort de theorie aan bod en wordt daarna aan de slag gegaan met de invoering binnen de organisatie. Aan de hand van praktijkvoorbeelden is veel van elkaar te leren!

De bijeenkomst wordt gehouden bij de FNV aan de Varrolaan 104 te Utrecht. De workshop duurt van 11.30 uur tot 16.00 uur. Voor de lunch wordt gezorgd.

Aanmelden

Meld je snel aan voor deze bijeenkomst, er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar! Je kunt je tot uiterlijk 12 juni aanmelden via info@fnvsport.nl onder vermelding van je naam, werkgever, e-mailadres en of je zitting hebt in een OR of PVT.