Maandag 26 oktober 2015

19 november: De Sport Recordings - Werkervaringsplaatsen en Participatiewet

Werken in de sport is goud waard: bijdragen aan meer sport, bewegen en gezondheid in Nederland. In dit mooie werkveld moeten we er samen voor zorgen dat de werkomgeving zelf ook prettig blijft. Voor onszelf en voor anderen. Eén van de manieren om anderen een kans in de sportsector te gunnen, vormen de ‘werkervaringsplaatsen’. Daarnaast heeft ook de sportsector te maken met de inwerkingtreding van de Quotumwet. Om deze uitdagingen en kansen te benutten op een wijze waarop zowel werkgever, collega als werknemer tevreden zijn, is goede afstemming nodig. Die afstemming zoeken we graag met jullie en nodigen je daarom graag uit hierover met ons, 15 vakcollega’s, expert Wijnand Hemelaar (WOS) en gastspreker Miek van Geenhuizen, van gedachten te wisselen. Miek van Geenhuizen is als ex-tophockeyster onlangs via ‘Goud op de Werkvloer’ aan de slag gegaan bij Coca Cola. En weet als geen ander wat er voor nodig is om zowel voor werkgever als werknemer een succes te maken van een functievervulling op basis van bijzondere omstandigheden.

Sport is een prachtig domein. Maar zal ook aantrekkelijk moeten blijven voor iedereen die daar werkt of wil gaan werken. Nu én in de toekomst. Samen Presteren, het Arbeidsmarktfonds in de Sport, is het fonds dat zich daar mee bezig houdt. Een samenwerking van de werkgevers- en werknemers- organisaties in de sport: WOS, FNV Sport, De Unie en CNV.

Sinds het najaar 2014 organiseert Samen Presteren een tour langs de velden: De Sport Recordings. Om in gesprek te gaan met werkgevers en werknemers in de sport. Om van gedachten te wisselen met elkaar, met experts en prominenten. Zodat het fonds met actuele input van zowel werkgevers als werknemers haar activiteiten kan optimaliseren. Op 19 november staat het thema Werkervaringsplaatsen en Participatiewet centraal. Werkervaringsplaatsen zijn plaatsen bij sportorganisaties waarin pas afgestudeerden of andere werkzoekenden werkervaring kunnen opdoen. Met de Participatiewet staan de werkgevers van Nederland gezamenlijk voor de opgave om ervoor te zorgen dat voldoende mensen met een arbeidsbeperking toetreden tot de arbeidsmarkt. Het gaat hierbij om nieuw te creëren, bovenformatieve, arbeidsplaatsen. Jouw input kan bijdragen aan een constructieve wijze van omgang met deze ontwikkelingen, zodat elke organisatie haar verantwoordelijkheid kan nemen om hier een succes te maken. Op een manier die past bij ons werkveld en bij onze mogelijkheden.

Praat mee tijdens De Sport Recordings!

Donderdag 19 november: 14:30 - 17.00 uur
Gastheer: locatie volgt nog. In ieder geval in omgeving van Nieuwegein / Utrecht

Heb je een mening en ideeën over manieren waarop we de Werkervaringsplaatsen en vragen uit de Participatiewet goed kunnen invullen? Ben je benieuwd naar goede ideeën van collega’s en voorstellen van de werknemers- en werkgeversorganisatie daarover? Praat dan mee tijdens 6e bijeenkomst van De Sport Recordings op 19 november, startend om 14.30u. Een inspirerende bijeenkomst waarbij we graag ook jouw mening horen. Meld je nu aan door te mailen naar sportrecordings@samenpresteren.nu.